Hjem

UiB Alumni

Alumnusrådet

Alumnusrådet ble dannet i 2010 for å sikre representasjon og engasjement fra alle fakulteter i arbeidet med universitetets felles alumnusaktiviteter.

UiBs Alumnusråd består av:

♣ Leder: Oddrun Samdal, viserektor for utdanning

Medlemmer: 

♣ Ingrid Endal, rådgiver, Det humanistiske fakultet

♣ Henning Simonsen, seniorrådgiver, Det juridiske fakultet

♣ Kariane Westrheim, visedekan, Det psykologiske fakultet

♣ Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

♣ Kristin Bakken, assisterende fakultetsdirektør, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

♣ Ingebjørg Hordvik Sandvik, Informasjonskonsulent, Det medisinske fakultet

♣ Rønnaug Tveit, daglig leder, Karrieresenteret

♣ Mia Milde, studentrepresentant