Hjem
UiB Alumni

Første kvinnelige leder for Gulating

Magni er den første kvinnelige lederen for Gulating lagmannsrett noensinne, og den eneste kvinnen blant lederne for lagmannsrettene i Norge.

Hovedinnhold

Jeg tror at hardt arbeid og tro på seg selv er viktige forutsetninger for å lykkes.

 

 

1). Hva slags råd har du til kvinner som vil ha en karriere innenfor jus?

Jeg  tror at hardt arbeid og tro på seg selv er viktige forutsetninger for å lykkes. Mange kvinner har naturlige anlegg for hardt arbeid, men trenger kanskje å jobbe litt ekstra med selvtilliten.

 

2). Utenom jusskunnskapene, hva har du hatt mest bruk for av det du lærte på UiB?

Den ferdigheten jeg brukte mest tid på i tillegg til selve jussen var å skrive. Språket er juristenes viktigste verktøy og særlig er skriftspråket viktig. For å bli god skriftlig må man øve. Det innebærer at man må skrive mye og ofte. Jeg har en mistanke om at noen jusstudenter undervurderer betydningen av god skriftlig fremstillingsevne. 

 

3).  Er det en episode under studietiden du husker spesielt godt?

Jeg har veldig mange gode minner fra studietiden. Jeg traff min mann i studietiden og de beste minnene henger derfor naturlig nok sammen med våre første møter. Detaljene rundt det vil jeg ikke dele. Ellers etablerte jeg mange gode og varige vennskap som fortsatt er veldig viktige for meg.

 

4). Hvilke råd har du til nåværende studenter ved UiB?

Jeg vil anbefale alle studenter å bruke mest mulig av tiden sin på studiene. Det høres kanskje ut som et kjedelig råd, men jeg tror de fleste fag blir mer spennende jo mer man studerer. Arbeidslivet er mer hektisk og gir ikke samme mulighet for "dypdykk".  Delta aktivt i faglige diskusjoner og relatert det du leser til samfunnet rundt deg og aktuelle saker. I det hele tatt – engasjert deg i faget ditt !

 

5). Fullfør følgende setning: “Som UiB Alumn…"

Registrerer jeg med glede at UiB har modernisert og utviklet jusstudiet betydelig siden jeg var student og markert tydelig at UiB har visjoner for fremtiden!