Hjem
UiB Alumni
Nyhet

UiB-alumner hedrer en av norges beste psykologer og psykoterapilærere

Professor i klinisk psykologi Geir Høstmark Nielsen, har vært en pioner innenfor korttids psykodynamisk terapi i Norge.

Portrett av Geir Høstmark Nielsen_2
Foto/ill.:
Courtney Bowe

Hovedinnhold

 

Geir Høstmark Nielsen er en engasjert faglig talsmann for betydningen av å skreddersy terapi i tråd med det unike ved hver enkelt terapirelasjon.  Den 8. mai kom over 100 alumner tilbake til Universitetet i Bergen for å hedre hans undervisnings- og forskningsarbeid gjennom flere tiår.  

«Som du kanskje har gjettet, så føler jeg meg veldig beæret» sa Nielsen. «Men jeg er ikke helt sikker på om jeg fortjener all denne positive oppmerksomheten. For å være ærlig, så føler jeg meg litt overveldet».


Studentene hans føler det helt annerledes.
 
«Geir Høstmark Nielsen har vært en bauta for meg siden jeg var student ved profesjonsstudiet. Han har alltid hatt stor integritet,» sa UiB-alumn Elisabeth Schanche som planla arrangementet, og som er førsteamanuensis i ved UiBs Institutt for klinisk psykologi. «Jeg har alltid visst hvor jeg har ham, og at han er til å stole på, også når det stormer. I tillegg har han alltid vist meg stor tillit, og det har vært med på å gi meg tro på at jeg kan få til faglige ting.»


For deltakerne, var det en dag for feiring og faglig påfyll. Temaet for konferansen var «Relasjoners betydning i utvikling og psykoterapi», med fokus på dagens helsevesen og hvordan terapirelasjonen ikke alltid får den oppmerksomheten den fortjener.  I løpet av dagen, hedret tidligere studenter av Nielsen og lokale psykologer faget hans gjennom forskjellige presentasjoner om temaet han har hjulpet å utvikle og forme. 

Noen av dagens temaer var: Relasjoner, ja vel – men på hvilket nivå?, Psykoterapeuters profesjonelle utvikling, Relationelle faktorer i kognitiv adfærdsterapi, Å møte det smertefulle - medfølelse og selvmedfølelse i den psykoterapeutiske relasjonen; Familierelasjoner i Henrik Ibsens skuespill. En analyse av Vildanden; Mindfulness, mentalisering og tilknytning - Om relasjonens betydning for nærvær med en selv og andre; To relasjonelle perspektiv på barn i familieterapi; Om lek og det lekende samværs betydning for endring i psykoterapi.


I løpet av sin karriere har Nielsen forsket og publisert i bøker, tidsskrifter, rapporter, avhandlinger og bokkapitler – dynamisk psykoterapi, spesielt korttids, psykoterapi, psykoterapiveiledning, veiledningsmetodikk, projektiv undersøkelsesmetodikk, spesielt Rorschach, klinisk bruk av hypnose, og fag- og forskningsetikk. Det er denne ekspertisen og erfaringene han har delt med studentene sine, som veileder, som underviser og som en venn som bare ønsket det beste for studentene sine. 


«Tenk. Reflekter. Forstå. Det er hva han lærte meg,» sa UiB-alumn Cecilie Aasen. Aasen er psykologspesialist ved Haukeland universitetssjukehus og var ferdig med graden sin (profesjonsstudiet i psykologi) i 2000. Nielsen var Aasens veileder.  «Han fortalte os at vi må bruke den tiden som er nødvendig i vårt arbeid, og ikke ta en lett vei. Fokus var alltid på kvalitet.»


Aasen husker et spesielt minne fra tiden sin på UiB med Nielsen. «Da jeg var studentforsker, ville han aldri fortelle oss om vi var gode nok. Men på slutten, sa han ‘tvilte du på at jeg ikke trodde du var god nok? Professor Nielsen hadde enorm tillit til studentene sine.»


Nielsen har hatt stor betydning for fagmiljøet av norske kliniske psykologer, men det er klart at han ut over dette har gjort et stort inntrykk på livene til studentene sine, og de han jobbet med i andre miljøer.  Dagens studenter, tidligere studenter fra siste 40 år og yrkesaktive fra Bergen og resten av landet kom sammen å feire ham og det han har betydd for faget.  


Deltakerne sto på rekke og rad for å gi sine beste ønsker til han, og skrive gratulasjonshilsener da de gikk fra arrangementet. Men professor Nielsen hadde noen siste ord med råd til dem om det å være psykolog:


«Bygg alltid ditt kliniske arbeid på solid teoretisk og empirisk grunn, men husk å alltid ha mer respekt for dine pasienter enn dine teorier».

 

Professor Nielsen håper nå å bruke mer av tiden med familie og venner, reise mer, og ha mer tid til å lese og skrive.