Hjem
UiB Alumni
ALUMNUSDAGEN 2015

Få faglig påfyll på Alumnusdagen

Selfies, søvn, overbefolkning, jordskjelv, kreftforskning, spillvold og høyesterett. På Alumnusdagen 12. september får du foredrag fra noen av de fremste formidlerne på UiB, og temaene er mange og varierte. Alt skjer på Studentsenteret fra kl. 12.

Søvn, selvbilder, spillforskning og overbefolkning er noen av temaene under foredragene på Alumnusdagen 12.september.
Søvn, selvbilder, spillforskning og overbefolkning er noen av temaene under foredragene på Alumnusdagen 12.september.
Foto/ill.:
Colorbox. Skjermbilde fra spillet Peacemaker.

Hovedinnhold

Kl. 12 Egget 
"Selvbilder. Fra helter og politikere til dagens selfies" 

Siri Meyer, professor i kunsthistorie og Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur

Hvordan har vi mennesker oppfattet oss selv gjennom historien? Og hva slags visuelle virkemidler har vært brukt for å fremstille dette selvet?  Vi har laget selvportretter og skrevet dagbøker i mange generasjoner, men i dag er selfies og blogger noe vi deler med verden. Hva gjør teknologien med måten vi representerer oss selv på?

Kl.12, Akademika.
"Krisen i Ukraina. Hva gikk galt?" 

Martin Paulsen, førsteamanuensis i russisk og Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk

I oktober 2013 var Ukraina et helt vanlig østeuropeisk land. Hvordan kunne det gå så galt? Krisen kom som en overraskelse på mange, men mange av konfliktene har ulmet under overflaten siden uavhengigheten ved Sovjetunionens oppløsning i 1991. Hvilke politiske, økonomiske og kulturelle utfordringer har ukrainerne hatt i etableringen av en uavhengig stat i skyggen av Russland?

Kl. 12, Aerobicsalen
"Fremtidens kreftbehandling – store muligheter og mange utfordringer"

 Lars Akslen, professor i patologi

Det kommer stadig nye og gode kreftmedisiner på markedet. Har vi råd til å bruke disse? Kan kreftbehandlingen styres bedre?  Kreftsvulstene har sitt unike molekylære fingeravtrykk og krever individuell behandling. Studier av nye biomarkører i svulstene kan gjøre det mulig å skreddersy behandlingen bedre – og dette vil  igjen gi mer riktig bruk av helsebudsjettene.

 Kl. 12, Internasjonalt rom
"Søvn gjennom livet" 

Ståle Pallesen, professor i psykologi

Vi har alle et forhold til søvn, men kanskje ikke så mye kunnskap? Dette foredraget vil viser deg hvordan søvnen endrer seg i løpet av livet. Du vil også få et innblikk i hvordan søvn kan reguleres og måles. 

Kl. 13, Egget
"Høgsterett og frisleppet av individet – ei demokratiutfordring?" 

Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitenskap 

Dei siste femti åra har individet i den vestlege verda fått stadig større økonomisk handleevne, fleire politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettar, auka sjølvkjensle og vorte meir mobilt. Dette frisleppet av individet har ført til eit auka behov for rettsleg regulering. Behovet er langt større enn politikarane kan stetta gjennom lovgjeving, difor utøver domstolar stadig meir makt. Betyr det at Høgsterett i dag representerer eit trugsmål mot demokratiet?

Kl. 13, Internasjonalt rom
" Skal vi HJEM til pasienten?" – Profesjonalitet i legestudiet.

Edvin Schei, professor i medisin

Kl 13, Aerobicsalen
"Jordskjelv og tsunami: Katastrofen i Japan i 2011" 

Kuvvet Atakan, professor i seismologi 

11. mars 2011 forekom et av verdens største jordskjelv (MW=9) i Japan. Den etterfølgende tsunamien traff kysten av det nord-østlige Honshu og tok livet av til sammen 15.891 mennesker og ødela kjernefysiske kraftverket i Fukushima. Til tross for katastrofale følger gir dette jordskjelvet verdifull informasjon om jordens deformasjon og de underliggende naturprosessene.

Kl. 14, Egget
"Overbefolkning: Det store spøkelset som ingen vil snakke om” 

Harald Kryvi, professor i biologi

Verden har i dag et altoverskyggende problem, nemlig overbefolkning. Men, forunderlig nok vil nesten ingen snakke om det. 

Kl. 14, Aerobicsalen
"Spekulativt eller kritisk? Om spilleres opplevelser av kontorversielt innhold i spill" 

Kristine Jørgensen,  førsteamanuensis ved Institutt for informasjons-og medievitenskap

Hvilke typer innhold oppleves som problematiske fra et spillerperspektiv, og hvordan oppleves kontroversielt spillinnhold mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan spillinnhold være før spillerne selv oppfatter det som spekulativt eller smakløst? Og hva gjør spillesituasjonen med fortolkningen av kontroversielt innhold? 

Kl. 14, Internasjonalt rom
"Relasjonell koordinering i tverrfaglig læring"

Anders Bærheim, professor i medisin 

Relasjonell koordinering har vært fremmet som et alternativ til New Management. Hvordan fungerer relasjonell koordinering ved organisering av arenaer for tverrprofesjonell læring? Eksempler fra Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring.