Hjem
UiB Alumni
Alumnustreff

Alumnustreff i Sudan!

I februar knyttet vi enda sterkere bånd til våre afrikanske kolleger.

Alumnustreff, Khartoum, Anne Kristine Johannesen, viserektor for internasjonalisering
Alumner er våre ambassadører: - Personer som har studert ved UiB har god kunnskap om universitetet og hva det vil si å studere i Norge. Alumner er også viktige samarbeidspartnere, understreker viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen.
Foto/ill.:
Anne Christine Johannessen

Hovedinnhold

Viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, var i Sudan for å følge opp UiB sitt samarbeid innen forskning og utdanning. – Jeg hadde samtaler med ledelsen på de tre universitetene og diskuterte blant annet mulighetene som ligger i det nye Partnerskapsprogrammet som nå lanseres som erstatning for kvoteprogrammet. UiB har tatt imot en lang rekke kvotestudenter fra Sudan, og når dette programmet nå legges ned, må vi finne nye måter å samarbeide på. I tillegg hadde jeg et nyttig besøk på den norske ambassaden og fikk orientert dem om vårt samarbeid.

Det var spesielt viktig for Johannessen å arrangere et alumnustreff mens hun var i Khartoum:  – Mange av våre alumner er fortsatt aktive ved universitetet, selv om noen av dem har oppnådd en anselig alder, og mange unge er kommet til. Jeg har også inntrykk av at de som har studert ved UiB har god kontakt med miljøet her.

– Personer som har studert ved UiB er våre ambassadører når de drar videre, enten de drar tilbake til sitt hjemland eller de drar til et annet lærested. De har god kunnskap om universitetet og hva det vil si å bo og studere i Norge, og denne kunnskapen har vi muligheter til å bringe videre via våre alumner. Alumnene er også i mange tilfeller viktige samarbeidspartnere dersom de fortsetter en karriere innen akademia. Alternativt kan de ha andre viktige posisjoner i samfunnet. Mange av alumnene er i tillegg meget gode venner, og de har bidratt til at vi ved vårt eget universitet har fått et mer nyansert perspektiv på det globale samfunnet. Dette mener jeg er svært viktig.

I 2013 feiret UiB 50-års jubileum for samarbeidet med Universitetet i Khartoum. I følge Johannessen er det knapt noe universitet i den del av verden UiB kan vise til så langvarig samarbeid med.

 – Samarbeidet har vært vedvarende, også i perioder da den politiske situasjonen var slik at vi ikke kunne ha noe institusjonelt samarbeid med Sudan. Da fortsatte dette med personlig forskningssamarbeid på fagnivå.

Det er flere fagområder som har samarbeidet, men det er nok spesielt sosialantropologi og arkeologi som har hatt det mest langvarige relasjonen, understreker Johannessen.

På 80-tallet kom også odontologi med i samarbeidet, og flere forskere fra Faculty of Dentistry, University of Khartoum, hadde opphold ved UiB. – Dette var starten på et samarbeid innen odontologi som har vart helt frem til i dag og som har blitt stadig videreutviklet. Samarbeidet er blitt utvidet til flere universitet, og UiB har nå samarbeidsavtale med tre universitet i regionen, nemlig University og Khartoum, Ahfad University for Women, Omdurman, og University of Science and Technology, Omdurman.