Hjem
UiB Alumni
Månedens alumn

Månedens alumn: Owe Hagesæther

Administrerende direktør i GCE Subsea, Owe Hagesæther, råder elevene til å velge fagretning med både hode og hjerte. Han minner om at på Vestlandet har vi alltid levd av havet.

Owe Hagesæther, administrerende direktør GCE Subsea,
- Jeg vil minne om at olje og gass-næringen vil være Norges største og viktigste industri i flere tiår fremover. Det grønne skiftet er en evolusjon, ikke en revolusjon, sier administrerende direktør i GCE Subsea, Owe Hagesæther.
Foto/ill.:
Therese Pedersen

Hovedinnhold

Hvordan var studietiden din på UiB?

Det var en spennende og utfordrende tid. Universitetet var stort med mange impulser og studievenner fra hele landet. Jeg ser tilbake på denne tiden som en av de mest personlig og faglig utviklende periodene i mitt liv. Jeg har utelukkende positive minner.

Hvilken del av utdanningen din fra UiB har du hatt spesielt nytte av i den nåværende jobben din?

Den teknologiske kompetansen jeg fikk innenfor IKT. Teknologiforståelsen er, sammen med min MBA-utdannelse fra NHH, et fantastisk grunnlag for å utøve teknologiledelse og ledelse av prosjekter og selskaper. Det å lære IKT-teknologi og teknologiforståelse i tillegg til vitenskapelig metode og kritisk tenking har vært svært nyttig.

Har du noen råd til dagens studenter?  

Mitt råd er å velge med hjerte i tillegg til hjerne. Sørg for å velge fagretninger du trives med. Det er der man har motivasjon og dermed er det der man lettest blir best. Markedet svinger og endringstakten i samfunnet er stor og økende. Det betyr ikke at man ikke skal ha et bevisst forhold til hvilken utdanning og fagkombinasjoner som gir arbeid, men det må ikke ta overhånd.

Hva vil du si til studenter som er bekymret over det skiftende arbeidsmarkedet i olje- og oljerelatert industri?

I Norge, og spesielt på Vestlandet, har vi alltid levd av havet. Det vil vi også gjøre fremover. Kompetanse fra olje og gassindustrien vil vi bruke til å utvikle andre havrealterte næringer som neste generasjons havbruk, Subsea mining, altså mineralutvinning fra havbunnen, og ulike former for fornybar energiproduksjon fra havet. Jeg vil minne om at olje og gass-næringen vil være Norges største og viktigste industri i flere tiår fremover. Det grønne skiftet er en evolusjon, ikke en revolusjon. Olje og gass vil fortsatt være hovedkildene til energi i verden de neste tiårene.

Hvilken type utdanning vil være viktig for det norske næringslivet i fremtiden?

De fleste av dagens utdannelser vil også være viktige fremover, men jeg vil spesielt fremheve ulike tekniske utdannelser. I Norge og vår landsdel vil spesielt teknologisk utdannelse knyttet til havrelatert industri som fiskeri, energi, subsea, shipping etc. være viktige og etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft vil være stor fremover. I tillegg er IKT-fag og anvendelse innenfor helsefagene et viktig område fremover.

Hvilke muligheter og nye marked finnes for subseanæringen i disse nedgangs- og omstillingstider?

Det er mange anvendelsesområder for subsea-kompetanse fremover. Subseaindustrien er en av landets viktigste eksportnæringer og Norge kontrollerer 50% av det verdensomspennende markedet.

I tillegg gjør vår verdensledende posisjon oss til den førende nasjonen for innovasjon og utvikling av undervannsteknologi inn mot havrelaterte næringer. Altså er det et stort marked for kompetansen vår i uoverskuelig fremtid. Både innenfor olje- og gassindustrien, men også i utvikling av nye industrier.                                                                                     

Hvordan er subseanæringens kunnskap og teknologi overførbar til nye industrimarkeder?

Et eksempel er å bruke material og konstruksjonsteknologi fra offshore/subsea til å konstruere oppdrettsanlegg som kan stå langt til havs hvor den lokale forurensningsproblematikken ikke er noe tema. Videre kan sensorteknologi for styring og operasjon utviklet for olje og gass industrien transformeres til styrings og operasjonelle formål for offshore oppdrettsnæring. Produktene utviklet for olje og gass er ofte for kostbare fordi de er avanserte og høyt spesifiserte. Det må ofte enklere og billigere utgaver til for andre næringer, men grunnkompetanse for utviklingen er den samme.

Tilknyttet innhold