Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Daglig leder i Haugesund Røde Kors

Som daglig leder for Haugesund Røde Kors legger Therese Landås' tilrette for at flere hundre frivillige skal kunne gjøre en essensiell innsats for andre. Hun bruker antropologien hver dag i alle sine roller og verv. - Jeg presiserer at jeg er sosialantropolog ved enhver anledning når jeg presenterer meg, sier hun.

Hovedinnhold

Overgangen fra studier til arbeidsliv har for meg vært uproblematisk

Fullført grad: 2010

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Mine arbeidsoppgaver er mange og variert da jeg på den ene siden arbeider i en 100% fast stilling som daglig leder i Haugesund Røde Kors og på den andre siden har en rekke tilleggsarbeidsoppdrag og verv forutenom denne stillingen. I stillingen som daglig leder har jeg et økonomiansvar som innebærer regnskap, budsjett, tilskuddsoppføling mm. Jeg har også ansvar for andre ansatte i både faste stillinger og i prosjektstillinger.

Mine arbeidsoppgaver i denne stillingen defineres av det totale administrative ansvaret jeg har som daglig leder i tett samarbeid med lokalforeningenes styre. Mest av alt har jeg et ansvar i å tilrettelegge for at flere hundre frivillige skal kunne gjøre en essensiell innsats for andre. Et ansvar i å tilrettelegge for at de er tilstede lokalt, i Haugesund, for alle som opplever en vanskeligstilt livssituasjon og som trenger et medmenneske. I det andre arbeidsoppdraget jeg har vært engasjert i parallelt de siste 6 årene har jeg fått forelest i flerkulturelt samarbeid blant bromannskap (kaptein og hans team) i maritim næring og multikulturell kommunikasjon. Jeg har i tillegg til dette bidratt i øvelser innen krisesituasjoner for bromannskap i maritim næring med simulatorøvelser. Dette er et spennende felt hvor sosialantropologien har mye viktig å si om mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker i ulike situasjoner og kontekster.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste med begge jobbene er menneskene: menneskene som daglig yter en essensiell innsats for andre som trenger et medmenneske i tråd med nødvendige og verdifulle Røde Kors verdier på den ene siden og på den andre siden å møte mennesker som arbeider i en sammensatt internasjonal kontekst i den maritime næring. Rent faglig er disse ulike menneskemøtene, både i Røde Kors og hos SIMSEA AS, av stor interesse for antropologiske øyne men ikke minst er de til stor inspirasjon for meg som hver dag blir utfordret til å tenke og reflektere.

Gjennom stillingen i Røde Kors blir jeg kjent med komplekse tema om mennesker i vanskeligstilt livssituasjon og definisjoner på fattigdom som jeg kjenner igjen i det vi på mastergraden leste om Turkana-folket og definisjonen om fattigdom som henger sammen med «manglende sti inn til huset». Kursdeltakere som jeg møter på SIMSEA AS lar meg også bli kjent med komplekse relasjoner i multikulturelle team. Det mest utfordrende med begge jobber er lysten de genererer til å gå dypere inn i en bredde av sosialantropologiske tema!

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev min masteroppgave om sikkerhet, vold og korrupsjon i Lima, hovedstaden i Peru. I denne masteravhandlingen fokuserte jeg på ulike sikkerhetsaktører, deriblant politiet, og konsekvenser av usikkerhet både blant folk og i den urbane arkitektur i hovedstaden.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Jeg bruker enhver anledning til å presisere at jeg er sosialantropolog om jeg presenterer meg i stillingen som daglig leder, foreleser, instruktør, styremedlem eller lignende. Min utdannelse er både relevant i arbeidslivet, i verv i det private og det offentlig, men ikke minst som en del av min hverdag.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studenter?

Overgangen fra studier til arbeidsliv har for meg vært uproblematisk. Jeg har parallelt med min utdannelse arbeidet i diverse stillinger, deriblant i lang tid på Bergen Kino mens jeg gjennomførte min bachelor og mastergrad. Mitt beste tips til nåværende studenter er å se bredden av muligheter som finnes, å se gleden av å være student og å ta en utdannelse for å så være åpen på at mulighetene er mange! Med klare mål, fleksibilitet og tålmodighet har du svært mange muligheter til å realisere det som en gang ble satt som mål og som gjerne skapte gnisten til hvorfor du valgte å studere studiet av mennesker og den fantastiske bredden av mennesker og hverdager som finnes i vår lille verden!

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg valgte å studere sosialantropologi da jeg ønsket bedre å forstå den store verden og mennesket i den!

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Det beste med studietiden ved UiB har for meg vært inspirasjonen jeg fant både i menneskene, fagene og Bergen by.