Hjem
Institutt for sosialantropologi
utveksling

Infomøte om utveksling og sommerskole for antropologistudenter

Opplev verden, antropologistudent! Vi inviterer til orienteringsmøte om sommerskole i Georgia sommeren 2020 og utveksling for høsten 2020.

Antropologistudenter på utveksling
Foto/ill.:
Gyri R. Leader, Elina Troscenko, Anna Koksvik, Ingrid Kroken, Henriette Westerheim og Linea Vilstrup

I 2019 var antropologistudenter på utveksling over hele verden: fra Fiji, Hong Kong, Sør-Afrika, New Zealand, Australia, Sør-Korea, Thailand til Spania, Nederland, Danmark, Storbritannia og Frankrike. Sommeren 2020 tilbyr vi, som i fjor, også to ukers langsommerskole i antropologiske forskningsmetoder i Georgia. 

Kom på orienteringsmøte for informasjon om muligheter, søknadsprosess og viktige frister til både sommerskolen og utveksling.

Sommerskole 2020

Hvordan er det egentlig å gjøre feltarbeid? Hva innebærer deltakende observasjon? Nå har du sjansen til å prøve deg som feltarbeider! Sommerskolen vil finne sted i Georgia. Undersviningen vil bestå av innledende forelesninger og seminarer som skal gi en teoretisk innføring i metoder og teknikker i antropologisk forskning. 

Norske og georgiske studenter vil sammen utføre et 4-5 dagers langt feltarbeid i par, med et selvvalgt tema. Etter gjennomført feltarbeid skal alle skrive feltrapport og presentere innsikter fra feltarbeidet. 

  Søknadsprosess og studenterfaringer

  UiB har utvekslingsavtaler med universiteter verden over. Som UiB-student på et bachelorprogram kan du reise ut på en av avtalene fakultetet eller instituttet ditt har eller på en av UiB sine sentrale avtaler.

  På møtet vil du også få presentasjon fra antropologistudenter som har vært på utveksling.

  Program infomøte

  • Sommerskole: Prosjektmedarbeider Elina Troscenko vil orientere om sommerskolen: om opptakskrav, viktige frister og inhhold. Det blir også tid til spørsmål.
  • Søknadsprosess utveksling: Vi går gjennom hvilke avtaler du kan søke på, hvordan finne fram, hvordan søknadsprosessen foregår og hva du må gjøre før, under og etter oppholdet for å få utvekslingssemesteret godkjent
  • Studenterfaring: Vi får høre fra masterstudent Guro V. Skeie som har vært på utveksling i København og Bangkok. Hun deler sine tips og erfaringer om utenlandsopphold som antropologistudent

   

  Vel møtt til inspirasjon og informasjon!