Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Veileder i Aktiv Vest

- I Aktiv Vest har vi som mål å få deltakerne ut i jobb, skole eller den frivillige sfæren. Det er da en stor fordel å ha inngående kjennskap til frivilligheten i Bergen, sier Charlotte. Hennes kompetanse fra masterprosjektet gjorde henne så ettertraktet på sitt felt at hun fikk jobb før masteroppgaven var levert.

Hovedinnhold

Jeg har alltid vært nysgjerrig på mennesker, og hvorfor vi tar de valgene vi tar. Sosialantropologi ble derfor et naturlig valg for meg

Fullført grad: 2018

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber som veileder i tiltaket Aktiv Vest ved Nav Bergen Vest. Jeg har her hatt gleden av å være med på å utvikle og starte opp et arbeidsrettet tiltak for mennesker mellom 18-30 år med moderate rusutfordringer. I dette arbeidet står relasjonsbygging med deltagerne svært sentralt, og dette er arbeid jeg er lidenskapelig opptatt av.

Videre går mye av min arbeidstid med på å planlegge fremtidige aktiviteter, tilrettelegge for individuelle løp for dem jeg følger opp, være med på ulike typer samarbeidsmøter og videreutvikle tiltaket gjennom rapportering og eksterne samarbeid. Hovedmålet med tiltaket er å få deltagerne ut i det ordinære arbeidslivet eller oppstart på skole, og vi samarbeider med frivillige organisasjoner og flere arbeidsgivere for å realisere dette.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det beste med jobben min er helt klart å observere den transformasjonen menneskene jeg jobber med gjennomgår. I tillegg er vi flere dager i uken ute på mange ulike og spennende aktiviteter, alt fra klatring, ridning, turer på fjellet og museumsbesøk. Jeg jobber sammen med veldig flinke kolleger, hvor majoriteten har en sosialfaglig utdannelse. For min del ser jeg på det som en styrke at jeg har en akademisk fagbakgrunn, som jeg kan supplementere med mye god kunnskap fra mine kolleger, og omvendt.

Det mest utfordrende er at vi er et rustiltak for mennesker som ønsker endring. Flere av deltagerne ønsker endring, men ønsker ikke å slutte å ruse seg. Utfordringen blir da hvordan vi kan hjelpe de det gjelder på en god måte, uten å være moraliserende.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgave om frivillig arbeid i Bergen. Jeg studerte ulike frivillige organisasjoner i byen, og motivasjonen til de frivillige som jobbet ved de aktuelle organisasjonene. Jeg fulgte i underkant av 20 frivillige som var tilknyttet forskjellige organisasjoner. Disse frivillige gjennomførte jeg flere dybdeintervjuer med, og observerte dem sammen med de frivillige. I tillegg jobbet jeg selv som frivillig sammen med en gruppe av informantene mine, ved en av organisasjonene jeg hadde valgt ut.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

De erfaringene jeg gjorde meg i løpet av feltarbeidet og i skriveprosessen har helt klart kommet til nytte i arbeidslivet. I etterkant av feltarbeidet fikk jeg fast jobb ved en frivillig stiftelse i Bergen. I min nåværende jobb bruker jeg hyppig både min kunnskap om den frivillige sfæren, samt mine erfaringer med å skrive lange tekster når jeg skriver hel- og halvårsrapporter for tiltaket jeg jobber i.

I Aktiv Vest har vi som mål å få deltakerne ut i jobb, skole eller den frivillige sfæren. Det er da en stor fordel å ha inngående kjennskap til frivilligheten i Bergen. Tiltaket har også et tett samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon, noe som betyr at frivillig arbeid er en viktig del av jobbhverdagen min.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Jeg savner å sove lenge og i større grad styre hvordan jeg velger å legge opp hverdagen min selv. Nyt det så lenge det varer!

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg har alltid vært nysgjerrig på mennesker, og hvorfor vi tar de valgene vi tar. Sosialantropologi ble derfor et naturlig valg for meg. I tillegg syntes jeg det var forlokkende at masterprogrammet er så åpent som det er, og at man kan skrive om stort sett akkurat hva man selv ønsker.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Det er særlig to erfaringer jeg tenker tilbake på når jeg tenker på tiden min på UiB, og det er feltarbeidet mitt og relasjonen jeg fikk med min veileder på masterprogrammet. I løpet av feltarbeidet møtte jeg veldig mange engasjerte og inspirerende mennesker som gav veldig mye av seg selv og sin tid. Jeg følte meg heldig som fikk lov til å få et innblikk i disse menneskenes liv, og at jeg i tillegg kunne bruke den erfaringen til å produsere en masteroppgave.

Jeg var veldig heldig med veilederen jeg fikk tildelt, og kunne alltid komme innom kontoret for en samtale, et tips, eller oppmuntring. Vi hadde mange gode samtaler i løpet av de to årene jeg skrev masteroppgave, og opplevelsen med å skrive oppgaven hadde vært betraktelig mye fattigere uten refleksjonene jeg gjorde meg i samtalene med John Christian Knudsen.

Jeg møtte naturligvis også mange fine medstudenter i løpet av mine 5 år på UiB, og tilegnet meg kunnskap jeg vil ta med meg resten av livet.