Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Etnografi i praksis

Hvordan er det egentlig å gjøre feltarbeid? Hva betyr deltakende observasjon? Denne våren kan du prøve deg som feltarbeider i vårt nye metodeemne for antropologistudenter! Vi tok en prat med emnansvarlig Geir Henning og undervisningsassistent Tonje.

Collage masterstudenter i sosialantropologi på feltarbeid
Feltbilder fra masterstudenter i sosialantropologi. Metodeemnet SANT275 er også verdifullt for bachelorstudenter som ønsker å gå en annen vei enn masterprogram i sosialantropologi etterpå.
Foto/ill.:
Tomas Salem, Håkon Larsen, Ivi-Emilie K. Panayiotou, Kjersti Simonsen, Henriette K. Hansen, Oda Eiken Maraire, Lauritz Isaksen

Hovedinnhold

Det etnografiske feltarbeidet er grunnsteinen i sosialantropologi som disiplin, og kanskje det som først og fremst skiller faget fra andre samfunnsvitenskaper. SANT275 Etnografi i praksis er et splitter nytt metodeemne rettet mot viderekomne bachelorstudenter, og tilbys første gang våren 2023. 

– Emnet er ment som et dypdykk i etnografisk metode, med fokus på praktiske ferdigheter og metodiske teknikker som kan brukes til å svare på samfunnsvitenskapelige spørsmål, sier emneansvarlig Geir Henning Presterudstuen.

Prøv deg som feltarbeider!

Geir Henning understreker at et sentralt mål med kurset er at studentene selv får erfaring med selvstendig prosjektarbeid. Å lese om kvalitativ forskning er noe ganske annet enn å gjennomføre et feltarbeid på egenhånd. – Jeg har selv vært bachelorstudent i sosialantropologi ved UiB og jeg husker jeg savnet praktiske øvelser der man får muligheten til å utforske metodene antropologer arbeider med, sier undervisningsassistent Tonje S. Gray. Hun skal følge studentene tett, særlig gjennom seminarundervisningen.

– SANT275 vil gi studentene muligheten til å 'kjenne på kroppen' de metoder vi antropologer benytter i feltarbeidene våre, sier Tonje. – Å gjøre feltarbeid er ikke alltid like behagelig, 'lettvint' eller forutsigbart, så det å bli kjent med og få prøvd ut metodiske verktøy tror jeg vil kunne gjøre studentene tryggere i møte med fremtidige feltarbeid og jobbsituasjoner, legger hun til.

Geir Henning peker på hvordan det antropologiske feltarbeidet "lever sitt eget liv". Ingen feltarbeid er like, og det er umulig å forutse akkurat hvordan det kommer til å utarte seg. 

Tonje nikker enig. – For meg har noe av det aller mest spennende med feltarbeid vært muligheten til å tilegne seg dyptgående innsikt i livsverdenene til dem man studerer. Feltarbeidet og den antropologiske metoden lærer deg opp til å se verden på nye måter og dette er en prosess som settes i gang i antropologistudiet, men som egentlig aldri tar slutt. 

Felles undervisning og selvstendig prosjektarbeid

Studentene får mulighet til å lære fra erfarne feltarbeidere med spisskompetanse i spesifikke etnografiske teknikker, inkludert etnografiske intervjuer, visuell etnografi og objektanalyse. Geir Henning legger til at bachelorstudenter får muligheten til å operasjonalisere mange av konseptene, ideene og tenkemåtene de har opparbeidet seg så langt i studieløpet, og begynne å tenke på hvordan de kan bruke disse i praktiske sammenhenger i yrkeslivet eller til å utvikle større forskningsprosjekter.

Etnografi i praksis er et intensivt kurs med undervisning som går over åtte uker, fra slutten av mars til slutten av mai. I de seks ukene med undervisning er det forelesning på tirsdag og et mer praktisk rettet seminar på fredag. Det er obligatoriske undervisningsaktiviteter, selvstendig prosjektarbeid, før studentene leverer en sluttrapport basert på egne refleksjonsnotater og feltrapport de har skrevet gjennom kurset.

Verdifullt også utenfor akademia

Noen lurer på om SANT275 kun er for studenter som tenker å ta master i sosialantropologi senere. Dette avviser Geir Henning. – Emnet fortusetter en del forkunnskap i sosialantropologi, men studieutbyttet er like relevant for studenter som vil jobbe kvalitativt i andre forskningsdisipliner og i arbeidslivet.

– Flere og flere sektorer søker antropologer grunnet deres evne til å forstå seg på sosiale dynamikker og prosesser, være selvstendige og løsningsorienterte, og jobbe godt sammen med andre. Å tilegne seg praktisk kunnskap gjennom SANT275, kan med andre ord være svært nyttig for studenter som ønsker å jobbe i alle slags sektorer, ikke kun i akademia, legger Tonje til.