Hjem
Institutt for sosialantropologi

Habitable Air

Habitable Air: Urban Inequality in the Time of Climate Change er eit prosjekt som tek for seg det lite analyserte forholdet mellom: (1) den sterke veksten i urban ulikskap rundt om i verda; (2) aukinga i mengda politiske skiljelinjer i demokratiske statar; og (3) dei stadig større verknadane av forureining og global oppvarming.

Duban pollution
Foto/ill.:
Photo: Sandile Duma

Hovedinnhold

Hovudmålet med prosjektet er å undersøkja korleis fattige i byar (urban poor) som bur langs petrokjemisk industri i Sør-Afrika, Tyskland og USA, lever med og forheld seg til dei kulturelle og kroppslege påverknadane frå kjemisk luftforureining. Vårt andre mål er å analysera korleis konfliktar knyta til industriell toksisitet vert forma i ei tid der klimavitskap vert meir og meir ein del av styresett og politiske diskursar i samtida.

 

Les meir om prosjektet på nettsida vår: Habitable Air