Hjem
Institutt for sosialantropologi
Frie emner vår 24

Frie studiepoeng for antropologistudenter - våren 2024

Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du nyttig informasjon og veiledning til deg som skal velge emner våren 2024.

Collage forskning
Foto/ill.:
Kjersti Simonsen, Tareq M. Hasan, Mari Korsbrekke, Ståle Knudsen, Iselin Å. Strønen, Anna Szolucha, Alessandro Zagato, Amalie Tveit, Nora Haukali, Bjørn Enge Bertelsen

Hovedinnhold

I bachelorgraden i sosialantropologi inngår 60 studiepoeng hvor du kan fritt kan velge emner. For mange står dette for tur våren 2024.

Dette gir deg mulighet til å utforske et nytt interessefelt som kan bli viktig i videre studier og arbeidsliv. Du kan også fordype deg i valgemnet vi tilbyr ved instituttet.

Antropologisk valgemne

 

SANT275 Etnografi i praksis (15 sp)

Fra emnebeskrivelsen:

Det etnografiske feltarbeidet, vidt definert som eit systematisk studie av menneske si åtferd i kulturell kontekst, er ein sentral del av korleis sosialantropologar produserer og formidlar kunnskap. Samstundes er det ein vitskapleg metode med stadig større fagleg relevans også utanfor akademia. I emnet lærer vi om eigenarten i metoden og dei sentrale metodiske komponentane av feltarbeid. Vi går også inn i det epistemologiske grunnlaget for etnografien og døme på teoretiske, etiske, og politiske vurderingar som kjenneteiknar god kvalitativ forsking. Emnet kombinerer slike fundamentale filosofiske og konseptuelle vurderingar med ei praktisk tilnærming til feltarbeid. Slik lærer studentar konkrete måtar å planlegge, utvikle, og gjennomføre etnografisk basert forsking ved hjelp av ulike metodologiske tilnærmingar, løyse forskingsetiske problem, og analysere komplekse kvalitative data. At emnet har fokus på teoretisk kunnskap så vel som overførbare praktiske ferdigheiter gjer SANT275 like godt tilrettelagt for studentar som vurderer ein master i sosialantropologi eller andre samfunnsvitskapar som dei som vil utvikle kvalitative ferdigheiter med nytteverdi i andre fagfelt og arbeidsliv.

SANT285-11 The Frontier of Anthropological Research: Contested Cultural Heritage: Institutions, Uses, and Materiality (10 sp)

Fra emnebeskrivelsen:

Cultural heritage sheds light on contested issues in today's world. The UNESCO World Heritage sites, such as Bryggen in Bergen, Machu Picchu in Peru and the Great Wall of China, share a significant importance for national and regional identity and memory. The continual growth in the number of official heritage sites and the widening definition of cultural heritage are testaments to their political, social, and economic importance. Cultural heritage objects and sites are exceptional in terms of governance since they are managed regionally, nationally, and internationally. In its manifold forms, cultural heritage intersects with conflicting priorities and spheres and is, therefore, a fruitful starting point to analyse contemporary processes of contestation.

Through this course, we will, for instance, discuss heritage's role in global diplomacy and war. Further, we will discuss how cultural heritage definitions create conflicts between indigenous uses of heritage and Western-centric understandings of heritage and the consequence of tourism and commercialisation of heritage sites. At a more everyday level, we will look at the materiality of heritage in local negotiations and bureaucracy. We will also touch on the inherent material qualities of heritage in terms of sacrality and religious spaces.

Theoretically and analytically, the course will discuss anthropological contributions and perspectives within the interdisciplinary field of Critical Heritage Studies. It will have a particular focus on heritagization as a continuous and heterogeneous process. The course will look at current debates by contrasting the deconstruction of heritage as an abstract discourse on the one hand and the status of concrete materiality and the agency of things, objects, and heritage sites on the other.\

Prøv noe nytt!

Du kan benytte de frie studiepoengene til å prøve ut en annen faglig interesse. Ved SV- og HF-fakultetet er de fleste emner åpne for alle.

Finn emner ved å filtrere på fakultet i denne oversikten:

Andre spennende tips:

Vil du bli lærer?

Om du vil bli lærer er det lurt å ta et årsstudium i et annet undervisningsfag enn samfunnsfag. Dette gir grunnlag før du søker deg til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt mastergrad.

Hvordan melde seg opp til emner?

  1. Finn ut hvilke emner ved UiB du vil ta. Dobbeltsjekk at de aktuelle emnene er åpne for alle UiB-studenter og ikke har forkunnskapskrav. Til sammen utgjør 30 sp full arbeidsmengde per semester. Se etter emner på 100- eller 200-nivå (emnekoder som begynner på 300 er for masterstudenter, mens 600 er for etter- og videreutdanning).
  2. Dobbeltsjekk at undervisning og eksamensdato ikke kolliderer (særlig viktig om du velger emner på ulike institutt/fakultet). Time- og eksamensplanen for vårsemesteret publiseres 1. desember 2023.
  3. Meld deg opp i emnene og semesterregistrer deg i Studentweb. NB: Disse emnene ligger ikke i studieplanen, så du må søke dem opp i Studentweb med emnekode. Frist: 1. februar 2024.

Studieveiledning

Lurer du på noe som har med frie studiepoeng, studieløpet generelt, utveksling eller masterprogrammet å gjøre? Kom på studieveiledning! Fast veiledningstid er mandager etter lunsj, mellom 12:30-15:00. Vanligvis sitter studieveileder på veiledningskontoret ved Infosenteret, men veiledningen kan også være digital. Book tid i veiledningskalenderen.

HUSK: Infosenteret kan hjelpe deg med det meste av teknisk og praktisk art som du trenger i studiehverdagen, mens undervisingsassistentene og emneansvarlig svarer på faglige spørsmål. Alt utenom dette kan du snakke med studieveileder om.