Hjem

Institutt for sosialantropologi

Ledelse

Instituttleder: professor Ståle Knudsen

Stedfortreder: professor Olaf H. Smedal

Administrassjonssjef: Gro Aase