Hjem
Institutt for sosialantropologi

Unge Muslimer Kommer Til Ordet

Hovedinnhold

veileder: førsteamanuensis Kathinka Frøystad

I de siste årene har norske massemedier hatt en økte dreiningen mot bruken av begrepet” mus-lim ”til fordel for andre merkelapper på etniske nordmenns ”andre”. Bruken av muslim-begrepet som en generell sekkebetegnelse for en rekke minoritetsgrupper i Norge skaper et misvisende bilde av en gruppe som i virkeligheten er langt fra homogen.
I denne masteravhandlingen har jeg undersøkt ”unge muslimers” forhold til fremstillingen som skapes av dem i offentlige norske massemedier. Jeg har diskutert hvorvidt unge muslimer i Bergens område klarer å identifisere seg med måten unge muslimer blir fremstilt i mediene, og hvordan mediene bruker muslim-begrepet som en sekkebetegnelse for å kategorisere en gruppe mennesker.  For å få et mer nyansert bilde av muslimer er det viktig at de får mulighe-ten til å bli en del av det norske mediebildet. På denne måten vil etniske nordmenn se diversi-teten blant muslimer, samt se hvor mange andre minoritetsgrupper som blir feilaktig plassert i denne religiøse kategorien.
Hvis Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, bør også det offentlige Norge bære klar preg av dette. Ikke bare i forhold til hvilke informasjon som flyter i det offentlige rom, men også hvem som har muligheten til å påvirke den.