Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Visummedarbeider ved Den norske ambassaden i Kairo

Ragna Hansen-Krone har mastergrad i sosialantropolog og ansatt ved den norske ambassaden i Kairo, i en spennende periode der Egypt gjennomgår store forandringer.

Hovedinnhold

Erfaringer gjort under studiene forberedte meg i stor grad på å bo og arbeide i Midtøsten. I forhold til jobben er det nyttig å kjenne til kulturen i regionen.

Fullført grad: 2009

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg, i stillingen som visummedarbeider på Den norske ambassaden i Kairo? Hva går dine viktigste arbeidsoppgaver ut på?

En vanlig dag starter med å besvare henvendelser fra publikum, deretter tar vi i mot søkere, utsteder visum eller skriver avslagsbrev. Jeg samarbeider med administrativ førstesekretær, og vi saksbehandler søknadene sammen. Ofte er det saker som må undersøkes nærmere, og da ringer jeg til søkere, referanser og bedrifter for å innhente mer informasjon. Jeg deltar også på intervjuer med søkere som ønsker familiegjenforening med en slektning i Norge.

Hvor begynte din interesse for Egypt, og hvordan havnet du i Kairo?

Min interesse for Midtøsten og Nord-Afrika begynte for tretten år siden. Jeg var på ferietur i Marokko og ble betatt av kulturen, arabisk skrift og arkitektur. Da jeg skulle begynne å studere valgte jeg Midtøstenkunnskap i Bergen, og det har jeg ikke angret på. I løpet av studietiden fikk jeg reist mye i regionen, jeg tok blant annet et utvekslingsår ved det amerikanske universitetet i Kairo i løpet bachelorgraden. Seks år senere søkte jeg stillingen ved ambassaden i Kairo, og jeg tar sikte på å bli her i minst to år.

Du har bakgrunn fra sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. På hvile måter gjøres studiene relevant i din nåværende arbeidssituasjon og hverdag?

Erfaringer gjort under studiene forberedte meg i stor grad på å bo og arbeide i Midtøsten. I forhold til jobben er det nyttig å kjenne til kulturen i regionen, særlig i forhold til intervjuer i familiegjenforeningssaker. Den antropologiske bakgrunnen er også nyttig i forhold til å sette seg inn i, og kunne se, saken fra søkerens perspektiv. Mer generelt har jeg hatt stor nytte av studieteknikker jeg lærte i studietiden, som evnen til analytisk tenkning og selvstendig arbeid.

Hva er det beste med jobben din, og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er at arbeidsoppgavene er varierte og at visum aldri blir kjedelig. Jeg trives veldig godt med å kunne arbeide på ambassaden nå som Egypt er inne i en veldig spennende periode med store forandringer på flere plan. Det mest utfordrende med å jobbe i Kairo er nok sikkerhetssituasjonen, trafikken og forurensningen. I forhold til selve jobben kan det å ta upopulære beslutninger i forhold til visumsøknader være utfordrende. Det er ikke alltid like lett å forklare norsk regelverk til skuffede søkere.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Min første jobb etter endt utdanning var som praktikant ved ambassaden i Abu Dhabi. Da praktikantperioden var over ble jeg værende en stund som lokalt ansatt. Jeg har stort sett hatt deltidsjobber ved siden av studiene så selv om arbeidet ved ambassaden er veldig forskjellig fra en matvarebutikk var ikke overgangen til arbeidslivet så stor. Den største forandringen var nok det å ikke kunne legge opp arbeidsdagen selv, og dessuten det å samarbeide med andre. Masterinnspurten kan være ganske intens og isolerende så man blir veldig selvstendig. Men jeg trives veldig godt med å ha andre rundt meg som forstår hva jeg holder på med, og som kan komme med gode innspill.

Hva skrev du masteroppgave om? Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Jeg var på feltarbeid i Damaskus, og skrev om kvinners liv og hverdag med fokus på valg i livet og maktrelasjonene som påvirker valgene de tar. Temaet er ikke direkte relevant for min nåværende jobb, men erfaringene fra felten og ikke minst arabiskkunnskapene er veldig relevante her. Kjennskap til syrisk familieliv og syrisk kultur er til en viss grad overførbart til Egypt og er til stor hjelp i jobben.

Hvilke andre ting tror du kan ha vært med å bidra til at akkurat du fikk jobben?

Erfaringen fra regionen, arabiskkunnskaper og erfaring fra en ambassade bidro til at jeg fikk jobben, kombinert med de øvrige kvalifikasjonene som ble etterspurt.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Hvis man er interessert i en jobb i Utenriksdepartementet er en praktikantstilling absolutt å anbefale. Man får et godt innblikk i arbeidet ved en utestasjon og dessuten variert arbeidserfaring. Det er en fordel å studere noe som man ønsker å jobbe med senere. Verdien av en mastergrad er stor og bidrar til å åpne dører i arbeidslivet.