Hjem
Institutt for sosialantropologi

Fagleder i Bofellesskapet Nordlys

Martin Ølander har mastergrad i sosialantropologi og arbeider nå i Bofellesskapet Nordlys, som bosetter og følger opp enslige mindreårige flyktninger i Hammerfest.

Hovedinnhold

Jeg og fagteamet blir ofte presentert med utfordringer vi umulig kunne forutsett, og de beste dagene på jobb er når jeg ser mine kollegaer jobbe effektivt i team for å komme frem til løsninger.

Fullført grad: 2010

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Min jobb dreier seg i det store og hele om å administrere avdelingen Bofellesskapet Nordlys og forvalte et godt faglig tjenestetilbud. Bofellesskapet Nordlys bosetter og følger opp enslige mindreårige flyktninger i Hammerfest.  Avdelingen er en av tre i en virksomhet, Hammerfest Voksenopplæringssenter, som sammen dekker tjenestetilbudet til innvandrere bosatt i Hammerfest.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Utfordringene er vel det jeg liker best med jobben. Ungdommer endrer seg i enormt tempo i tenårene. Jeg og fagteamet blir ofte presentert med utfordringer vi umulig kunne forutsett, og de beste dagene på jobb er når jeg ser mine kollegaer jobbe effektivt i team for å komme frem til løsninger.

Tregheter i det offentlige systemet er dog en utfordring som gjerne fører til frustrasjon, ikke minst for ungdommene. Ut over det er det svært givende å bidra til at flott ungdom får en god start på livet og se de bli en viktig del av samfunnet i Hammerfest.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Å forvalte et effektivt fagteam som kan vise omsorg og målrettet handling ovenfor ungdommene krever at jeg selv har svært gode kommunikasjonsegenskaper og kan jobbe metodisk med menger av informasjon. Dette er kjerneegenskaper jeg uten tvil fikk skjerpet gjennom studiene. Videre må både jeg og resten av fagteamet daglig tolke vage signaler og handlinger forbi språk-barrierer, for så å omsette dette til generelt forståelig informasjon. Dette er nok noe de fleste sosialantropologer i felten kan kjenne seg igjen i.

Hva var din første jobb etter fullført utdannelse? Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Rett etter studiene fikk jeg et halvt års oppdrag på HIV-programmet til UNESCO Sørøst Asia. Det var en brå overgang fra å kun være ansvarlig for min egen arbeidsinnsats til å jobbe i et større team, men det var også en fantastisk overgang fra å alltid jobbe, til å kunne gå hjem kl 16:00. Etter det jobbet jeg litt på den norske ambassaden i Bangkok, før jeg altså flyttet til Finnmark.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi ved UiB?

Eventyrlyst og en fasinasjon for mennesker. Institutt for sosialantropologi ved UiB er jo ikke uten berømmelse, så noen stjerner i øynene var det nok også.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Godt samhold i kullet og svært god oppfølging fra veiledere.