Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Sivil operatør i Oslo politidistrikt

Miriam Eid Bergan fullførte mastergraden sin i sosialantropologi i 2011 og jobber nå i Oslo politidistrikt.

Hovedinnhold

Jeg opplever at sosialantropologi ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet.

Fullført grad: 2011

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber som sivil operatør på operasjonssentralen. Jeg har både operative og administrative oppgaver og jobber tredelt turnus sammen med egen divisjon. På hver divisjon er det en såkalt sivil operatør – sivilt ansatt med annen bakgrunn enn fra Politihøgskolen.
 

Min stilling skal støtte opp om jobben til operasjonsleder, som har hovedansvaret for de operative styrkene i distriktet, og operatørene. De administrative oppgavene går blant annet ut på å føre i ulike registre, som væpningsregister og føre responstid, og å overvåke diverse alarmer. Jeg tar også telefonsamtaler som blir satt inn fra sentralbordet til operasjonssentralen. Dette er i hovedsak de mindre akutte telefonene, men kan også bestå av nødsamtaler (112).

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Min oppgave i telefonen er å vurdere om henvendelsen er noe politiet må/bør gjøre noe med, og videre hvilken prioritet den har. Dette er både utfordrende og spennende på samme tid. Den berømte magefølelsen blir her viktig i forhold til å ta en god vurdering, selvsagt sammen med erfaring og kunnskap som en tilegner seg ved hjelp av opplæring og gjennom tid.

Min bakgrunn som sosialantropolog skiller seg svært mye fra den politifaglige bakgrunnen de jeg jobber med til daglig har. Jeg opplever at det tidvis kan være en utfordring å tenke slik som de gjør, men at dette samtidig er en styrke som jeg tilfører jobben på operasjonssentralen.

Det er til tider svært hektisk og en må kunne beholde roen og tenke klart når det skjer større hendelser. Det kan også være tungt å være i kontakt med mennesker som ofte er fortvilet eller har opplevd vanskelige ting som de ønsker bistand fra politi til, men det er også givende å kunne hjelpe og være tilstede når andre behøver det. 

Via jobben min opplever jeg en side av samfunnet som ikke alle vet mye om, og jeg får et godt innblikk i hva som foregår i Oslo by til alle døgnets tider. Dette er noe av det som gjør at jeg trives godt i jobben; det er alltid spennende og en vet aldri hvordan vakten vil bli. 

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

I utgangspunktet kan det være vanskelig å se en direkte link mellom utdannelsen min og min nåværende jobb. Likevel vil jeg argumentere for at sosialantropologer behøves på de fleste steder og i de fleste yrker. Jeg har et annet utgangspunkt enn mine kollegaer og ønsker å påvirke på bakgrunn av dette – noe jeg opplever at jeg gjør.
Mange som jobber i politiet kan få et skjevt bilde av samfunnet generelt, og folkegrupper spesielt. Dette er noe som for meg er forståelig etter å ha opplevd jobben. Samtidig er det viktig å belyse dette som et problem, snakke om det, og med dette forebygge misoppfatninger og negative ideer som lett kan stigmatisere andre. Jeg opplever i denne sammenhengen min sosialantropologiske bakgrunn som nyttig både for meg selv, og de jeg jobber sammen med.

Min bakgrunn har også gjort at jeg har fått bidra i diverse prosjekter som blir gjennomført på jobb da jeg kan være en ressurs med tanke på metodekunnskap, datainnsamling og utforming av rapporter. Dette har vært en suksess og beviser styrken i det å kombinere politifaget med samfunnsvitenskapelig metode og fremgangsmåte.

Hva var din første jobb etter fullført utdannelse? Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Min første jobb etter endte studier, utenom jobben jeg hadde imens jeg studerte, var som konsulent i Skatteetatens Service og IT-partner. Oppgavene var relativt enkle å gjennomføre og jeg opplevde jobben som helt grei, selv om dette ikke var noe jeg ville satse på.

Selve prosessen med å få seg en jobb i det hele tatt syntes jeg var svært tung og vanskelig. Som student er man skjermet for hvordan det er i arbeidslivet og en vet lite om utfordringen med å få en relevant jobb. Likevel vil jeg si at med litt tålmodighet, og erkjennelsen av at en kanskje ikke får drømmejobben med en gang, vil en kunne jobbe seg frem mot målet – hva enn det skulle være.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg hadde tatt noen fag med sosialantropologi i India via Kulturstudier, og ble enda mer betatt av faget enn jeg hadde vært fra før. Temaene og vinklingen faget har opp mot å forstå samfunnet og den verden vi lever i ga gjenklang hos meg. Jeg opplever at faget ikke bare lærer deg nyttige og interessante ting, men at det er en veiledning for hvordan fungere i samfunnet. Jeg bestemte meg for å ta en bachelorgrad, og videre mastergrad, i sosialantropologi ved UiB og har aldri angret på dette valget.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Jeg har opplevd å møte mange flotte mennesker under studietiden, da spesielt under jobben med mastergraden. Det å kunne gjennomføre et feltarbeid og skrive en påfølgende masteroppgave var noe jeg opplevde som en viktig prestasjon, og som jeg hadde stor glede av å gjennomføre. Videre har jeg blitt veldig inspirert av de ulike professorene og veilederne jeg har hatt. Jeg opplevde mye støtte, og gode tilbakemeldinger, fra både studievenner og veileder som jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet.