Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Veileder i NAV Bergenhus sosialtjeneste

Heidi-Beate Aasen har en mastergrad i sosialantropologi. Nå jobber hun som veileder i kvalifiseringsprogrammet i NAV Bergenhus sosialtjeneste.

Hovedinnhold

Jeg tror samfunnsengasjement er en viktig egenskap om en vil studere sosialantropologi. Da vil man få stor glede av faget også.

Fullført grad: 2011

Hvorfor valgte du å studere utviklingsstudier og sosialantropologi ved UiB?

Jeg valgte utviklingsstudier fordi jeg syntes det virket spennende og fordi jeg var interessert i utviklingsproblematikk. Jeg ønsket å studere et fag som tok for seg mennesker og ulike samfunnsutfordringer. Etter et år på utviklingsstudier må en velge spesialisering, eller studieretning, innenfor ett fag. Valget mitt falt på sosialantropologi allerede etter at vi hadde hatt den første forelesningen i dette. Jeg syntes faget virket så spennende og viktig.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg var med i et forskningsprosjekt ved Uni Rokkansenteret som etter oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet skulle studere Den kulturelle skolesekken på ulike nivå. Oppgaven min tok for seg barns ulike møter med kunst og kultur. Men vel så mye tok den for seg barns ulike erfaringer og bakgrunn, og hvordan deres ulike hverdagskunnskap er med å gi dem svært ulike erfaringer og utfordringer i klasserommet.

Under masterprogrammet i sosialantropologi er vi på feltarbeid i 6 måneder. Jeg gjorde mitt feltarbeid på en barneskole i bergensområdet, der fulgte jeg to tredjeklasser. Det var interessant å jobbe med masteroppgaven som en del av et større prosjekt. Det gjorde at jeg fikk nyttige innfallsvinkler fra ulike fag. Arbeidet med dette prosjektet gav en fin erfaring med å samarbeide med andre, noe som jeg har kunnet dra nytte av i arbeidslivet. Deltakelsen i prosjektet om Den kulturelle skolesekken ga meg også gode erfaringer med det å fremlegge egne ideer og løsninger til ulike problemstillinger.

Hvordan var det å skrive en masteroppgave?

Jeg vil si at det både var utrolig lærerikt og interessant å skrive masteroppgave, samtidig som det var ganske så hektisk og stressende i forbindelse med innlevering. Men absolutt verdt det. I starten gikk det med en god del tid til transkribering av intervju og det å få kontroll over litteraturen innenfor det aktuelle temaet. Senere var det problemstillinger og drøfting som skulle bearbeides. Til slutt var det å finne den røde tråden i oppgaven og lage god flyt gjennom hele teksten. Det var spennende prosess som lærte meg utrolig mye som jeg har dratt stor nytte av både i arbeidslivet og i hverdagen. Under arbeidet med masteroppgaven opplevde jeg at det sosiale ble svært viktig for meg og de andre studentene på kullet. Det var fint å være sammen med andre som hadde de samme utfordringene, dele erfaringer oss i mellom og tilbringe dager og helger sammen med på lesesalen.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som veileder i kvalifiseringsprogrammet ved NAV Bergenhus. Det er ca tre måneder siden jeg begynte å jobbe i denne stillingen, tidligere har jeg jobbet omtrent to år i booppfølgingstjenesten ved NAV Bergenhus. Som veileder i kvalifiseringsprogrammet arbeider jeg med mennesker som har redusert arbeidsevne, og som av ulike årsaker har utfordringer knyttet til det å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet.

Hva er det beste med jobben din – og hva er det mest utfordrende?

Jeg liker veldig godt å være i samtaler med deltakerne her og bli kjent med dem. Det er et veldig givende arbeid, og det er selvfølgelig ekstra kjekt når deltagerne når målene sine.

Mest utfordrende er kanskje det å sette seg inn i systemet. Det er mange lover og regler for hvordan ting skal gjøres, noe som kan være utfordrende når man er ny. Ellers kan det jo være utfordrende å arbeide med folk som er i en vanskelig situasjon og se begrensningene i hva man har mulighet til å hjelpe med.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Egentlig så var den overgangen litt deilig. Du er ferdig for dagen når du går hjem fra jobb, det er ikke lenger noen bøker eller noe arbeid som alltid ligger og venter på deg hjemme etter jobb eller i helgene. Jeg synes også det er kjekt å endelig kunne lese skjønnlitteratur igjen uten å få dårlig samvittighet for at jeg burde lest faglitteratur. Ellers er jo det å få utbetalt lønn en overgang fra studietiden, og det er fint å kunne ha fri i feriene. Spesielt liker jeg at jeg i arbeidet mitt kan se et direkte resultat og nytte av det arbeidet jeg gjør.

Hvorfor bør nye søkere velge sosialantropologi?

Jeg tror samfunnsengasjement er en viktig egenskap om en vil studere sosialantropologi. Da vil man få stor glede av faget også. Man bør være åpen og interessert i at ikke alle lever som en selv gjør, og at mennesker har ulike verdier og kulturelle praksiser. Jeg synes det ligger til grunn noen viktige etiske verdier i faget, og håper derfor mange flere vil studere sosialantropologi.

Hvordan får du bruk for ferdighetene dine som antropolog?

Da jeg jobbet i booppfølgingstjenesten arbeidet jeg med mennesker med tunge rusrelaterte utfordringer, mange av dem opplevde nok også at de levde litt utenfor samfunnet generelt. I arbeidet mitt har jeg absolutt dratt nytte av erfaringer og kunnskap fra antropologien. Faget har styrket min forståelse for ulike strukturer i samfunnet og en respekt for dem jeg møter i arbeidet mitt. Nå som jeg jobber i kvalifiseringsprogrammet møter jeg også en del mennesker som kommer fra andre land og kulturer. Også i møte med disse personene opplever jeg at kunnskapen min fra sosialantropologien er nyttig.

Har du noen råd til antropologer som er på vei ut på arbeidsmarkedet?

Jeg tror det er kjempeviktig å finne seg en jobb ved siden av studiene. Arbeid ved siden at studiene viser at en kan annet enn bare det å studere, og all erfaring fra det ordinære arbeidsmarkedet er nyttig å ha med seg i jakten på arbeid etter studiene. Det er godt å ha noe å vise til ved siden av studiene, enten det er deltidsjobbing eller frivillig arbeid.

Det kan også være en fordel å tenke på at ikke alle vet hva sosialantropologi er eller hvilken kunnskap antropologer faktisk har og hva arbeid vi kan utføre. Så det kan være lurt å tenke godt gjennom dette sammen med noen medstudenter og lage en liste en kan se over i forkant av et jobbintervju.

Ellers kan det være lurt å tenke godt over valg av feltarbeid, kanskje man kan velge noe man ser at kan være relevant i jobbsammenheng? Samtidig er det viktig å velge noe en interesserer seg for, for da kommer jo engasjementet av seg selv.