Hjem
Institutt for sosialantropologi

Prosjektleder i Hero kompetanse

I sin jobbhverdag jobber Olav Aanestad med innvandrere og arbeidsmarkedet, innvandreres inngang til boligmarkedet, samt konfliktforebyggende arbeid i asylmottak

Hovedinnhold

Siden jeg jobber direkte med mennesker og samfunn, har jeg god bruk for antropologiske feltarbeidsmetoder så vel som mange av de teoretiske og empiriske perspektiver faget favner.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi ved UiB?

Jeg startet mine studier ved Mat.Nat. (UiB), innen økologi. I løpet av de tidlige studiene tok jeg et halvt års tverrfaglig emne hvor Leif Manger hadde fagansvar sammen med Andreas Steigen fra Biologisk Institutt. I løpet av dette halvåret ble jeg svært interessert i antropologiske modeller og metoder, og bestemte meg etterhvert for å skifte fakultet og ta hovedfag ved antropologisk institutt.

 

Hva var det beste med studietiden på sosialantropologi?

Det faglige og sosiale miljøet. Når jeg tenker tilbake står muligheten til å fordype meg i antropologiske emner, også utenfor mitt eget kjerneområde, samt mange hyggelige og givende faglige sammenkomster, fram som noe av det beste ved studietiden.

 

Hva skrev du om i hovedfagsoppgaven/masteroppgaven?

Jeg skrev om samarbeid på tvers av sekteriske grenser i Libanon etter borgerkrigen.

 

Hva jobber du med i dag?

Jeg jobber som prosjektleder i Hero kompetanse, her i Bergen. Her jobber jeg spesielt med innvandrere og arbeidsmarked, innvandreres inngang til boligmarkedet, samt konfliktforebyggende arbeid i asylmottak.

 

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet.

Siden jeg jobber direkte med mennesker og samfunn, har jeg god bruk for antropologiske feltarbeidsmetoder så vel som mange av de teoretiske og empiriske perspektiver faget favner.

 

Et mer utfyllende intervju av Olav ble gjort av Norsk Antropologisk Forening i 2012

Hero sine nettsider