Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

‘Maskin og mekk’-ungdom i det post-industrielle velferdssamfunnet

Sosialantropolog Lars Gjelstad har sett på hvilke nye barrierer og muligheter som skapes i møte mellom ny produksjonsteknologi, økt teoretisering og nye ungdomskulturelle identiteter.

arbeid på yrkesfaglinje
Foto/ill.:
Lars Gjelstad

Hovedinnhold

Lars Gjelstad har tilbrakt nesten ett år ved en yrkesfaglinje, Teknikk og industriell produksjon (TIP). Forskningen er finansiert av Forskningsrådets program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og har som mål å gi kunnskap som kan anvendes i utformingen av skolepolitikken.

Du kan lese mer om prosjektet på Forskning.no

 

I siste nummer av Tidskrift for velferdsforskning har Lars Gjelstad publisert artikkelen: "Skoleverket som frigjørende handlingsrom: Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge".