Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Museumsformidler ved Sør-Troms Museum

Karin Lillevold skrev masteroppgave om nasjonal og lokal tilhørighet med fokus på materialitet etter sitt feltarbeid på Island. Studier i etnisitet, tilhørighet og materialitet er derfor spesielt relevant i hennes arbeidshverdag som museumsformidler.

Hovedinnhold

Det å kunne tenke helhetlig, ta på seg andres briller, sammenligne og tenke på tvers av situasjoner og historier er veldig nyttig når jeg skal formidle lokalhistorien og gjøre den relevant for mennesker i nåtiden

Fullført grad: 2014

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber med å formidle regional- og lokalhistorie til mennesker i Sør-Troms, først og fremst elever i skolen. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av opplegg i Den Kulturelle Skolesekken, gjennomføring av ulike arrangementer, temakvelder, workshops og formidling på nett. Museet jeg jobber på formidler alt fra historien til psykisk utviklingshemmede i Norge og deres kunstuttrykk, til da den industrielle revolusjonen kom til Nord-Norge. Jeg jobber med å gjøre disse historiene kjent for flest mulig.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Det er en veldig selvstendig jobb som jeg kan forme veldig mye selv. Jeg må gjøre mye research og kan velge tematikk ut fra egne interesser og kunnskap. Det er utfordrende å skulle formidle historie fra en region du ikke kjenner så godt og hvor du ikke har noe nettverk, men det kan være en fordel også, fordi du ser historiene utenfra med ferske øyne.

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Erfaringen med å jobbe mye selvstendig i studietiden, gjøre mye research - og ikke minst erfaringene med å styre et eget prosjektarbeid i mastergraden, er veldig nyttig. Dessuten finner jeg mye nytte i sosialantropologisk tenkning generelt, med det kritiske blikket, å ikke ta ting for gitt, og se ting i nytt lys. Det å kunne tenke helhetlig, ta på seg andres briller, sammenligne og tenke på tvers av situasjoner og historier er veldig nyttig når jeg skal formidle lokalhistorien og gjøre den relevant for mennesker i nåtiden. Museer skal være relevante samfunnsinstitusjoner som skal henspille til både fortid, nåtid og fremtid, og vi som antropologer har med oss en del verktøy for å forstå menneskelig handling og sosialt liv i en slik kontekst. Masteroppgaven min handlet om nasjonal og lokal tilhørighet med fokus på materialitet, så studier i etnisitet, tilhørighet og materialitet vil jeg trekke frem som spesielt relevant for å jobbe på museum. Dessuten er det å jobbe i en for meg ukjent region i Norge litt som å dra på feltarbeid igjen, så den erfaringen er absolutt nyttig å ha med seg og bidrar til å gjøre tilværelsen langt borte fra venner og familie litt mer spennende.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studenter?

Jeg opplevde det som en ganske vanskelig overgang og syntes vi hadde fått for lite informasjon og råd. Jeg opplevde at jeg manglet relevant erfaring og måtte prøve å spille så godt jeg kunne på det jeg hadde av erfaring fra ulike sommerjobber og prosjekter. Jeg valgte også å flytte over stor avstand for å få arbeidserfaring etter studiene, og jeg tror det vil komme til nytte senere. Jeg vil råde nåværende studenter til å være aktive under studietiden og bygge relevant erfaring allerede nå.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Først og fremst eventyrlyst og nysgjerrighet! Det er et fantastisk herlig fag som gir rom for å lære mer om alle de fascinerende måtene man kan leve som menneske på. Man har mulighet til å studere veldig mange ulike tematikker og felt innenfor faget og kan vinkle seg inn på det man interesserer seg for. Gjennom å studere sosialantropologi utvider man horisonten sin både mentalt og fysisk og man får et mer nyansert og nysgjerrig blikk på verden.

 

Les mer om Karins arbeidssted: Sør-Troms Museum