Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Rhododendron artssamlingen, Arboretet

Rhododendronvandring i Arboretet

For mange besøkende i Arboretet er rhododendronblomstringen et høydepunkt. Velkommen til omvisning i artssamlingen.

Rhododendron artssamlingen
Rhododendron calophytum er en av de tidligblomstrende artene.
Foto:
Bjørn Moe

I furuskogen nord for Mørkevatnet i Arboretet ligger artssamlingen til rhododendron, også kalt Rhododendronskogen. De tidligste artene kommer i blomst i mars, men det er gjerne månedsskiftet april/mai som er beste tidspunkt for hovedblomstringen.

Vi inviterer til omvisning søndag 29. april kl 1200.

Omviser er Bjørn Moe.

Fremmøte: ved informasjonstavlen i artssamlingen.