Hjem

Arboretet og Botanisk hage, Milde

Arboretet

Mosevandring

Mosene er små blomsterløse planter som mange har et forhold til, men som de vet lite om. Her er en sjanse til å lære mer om moser.

Mosevandring i Arboretet
Løvskog med tett mosedekke på bakken og nederst på trestammene.
Foto:
Bjørn Moe

Vi ser nærmere på mosefloraen i Arboretet. Turvegene og stiene fører oss gjennom ulike habitater, og vi kommer til å finne vanlige skogsmoser, moser på trestammer, på berg, stein og på bakken. Målet med turen er å se på en del karakteristiske arter, dvs. slike som er enkle å artsbestemme i felt.

Turledere er Anders Lundberg og Bjørn Moe.

Ta med håndlupe.

Fremmøte: ved innkjørselen til Fana Folkehøgskule.

Åpent for alle.