Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde

Aktiviteter

I Arboretet og Botanisk hage er det gode muligheter til å drive friluftsliv og aktiviteter. Både sommer og vinter.

 

Områdene i Arboretet og Botanisk hage består er ikke bare av plantesamlinger. Her er det i tillegg turveier, stier, gapahuker og noen områder er tilrettelagt aktiviteter. I Friluftsområdene Grønevika og Sandholna er det gode badeplasser, og disse drives av BOF, Bergen og Omland friluftsråd.