Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde

Nye veivisere i Arboretet

Det kan være en utfordring å orientere seg på turveger og stier langt inne i skogen i Arboretet. Men nå blir det lettere - nye skilt skal gjør det mer attraktivt for publikum å gå på tur og finne vegen hjem igjen.

Nå oppgraderer vi skiltingen av turvegene i Arboretet. Vi er i gang med å montere veivisere i kryssene slik at det blir lettere å finne fram, både til plantesamlingene og friluftsområdene. Vi startet arbeidet med to prøvestolper i vår, og nå gjør vi hovedjobben slik at vi blir ferdig før vinteren.

Skiltene utformes etter en egen mal og standard piktogrammer for turløyper. Arboretet har fått økonomisk støtte til prosjektet gjennom Hordaland Fylkeskommune og GjensidigeStiftelsen, samt Tordis & Fridtz C. Riebers legat.

Arboretets venner har deltatt med dugnad i monteringsarbeidet.