Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde
Nyhet

Stor ryddejobb etter stormen

Det gjør ikke så mye om det rotvelter noen trær av gran og hemlokk i Arboretet, men langt verre blir det når stormen gjør innhogg i den verdifulle samlingen av sørbøk (Nothofagus). Sørbøkdalen er ikke lenger det den var.

Clean-up after the storm in the robles valley.
Clean-up after the storm in the robles valley.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Nothofagus-trærne N. antarctica og N. pumilio har sitt opphav fra frø som ble samlet på en nordisk ekspedisjon til Argentina og Chile i 1975 og regnes som en stor og viktig samling i Arboretet. Heldigvis var det noen av trærne som klarte seg i stormen, men Nothofagus-samlingen vår er nå blitt sterkt redusert. 

Stormen "Nina" har satt spor etter seg mange andre steder i Arboretet. Og det er som forventet når vi vet hvilken styrke vinden hadde, i alle fall sterk storm, og kanskje enda mer i de voldsomme kastene som intraff ettermiddag og kveld, lørdag 10. januar. Vindretningen var vestlig - nordvestlig, og som vanlig er det furuskogen som står på de mest utsatte stedene. Men nok en gang ser vi at de stedegne furutrærne klarer seg godt, nesten ingen trær er tatt av vinden, bortsett fra noen knekte greiner.  

Innover i Arboretet har en rekke store hemlokk-trær veltet langs vegen. Men vi ser ikke på dette som et problem, snarere tvert i mot etter som frøtrærne produserer uønsket foryngelse og mange nye småplanter av hemlokk i skogen. 

Flere storvokste sitkagraner ved Mørkevågen har også denne gangen gått i bakken, ikke så rart når vi vet at dette er de høyeste trærne i Arboretet med stammer på ca. 40 m. Men trærne som står her etter planting i 1928 fikk en langt hardere medfart under forrige kraftige storm den 5. desember 2013. Nå som den gangen må vi få hjelp av  skogsmaskiner til å kappe opp de enorme stammene. 

Nord i Arboretet har vi en verdifull samling av forskjellig edelgran, og så langt vi har fått oversikt ser det ut til at både Abies normanniana og underarten ssp. equi-trojani er rammet av stormen, men heldigvis har vi plantet flere trær slik at samlingen vil bestå.