Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde
Potetsamlingen er tilgjengelig på nett

Nå kan du se potetene våre på nett !

I Botanisk hage har vi en stor samling av poteter, som vi har opparbeidet oss over mange år. Denne samlingen har vært lite tilgjengelig, fordi den for det meste har vært under bakken. Nå er alle sortene våre lagt ut på nettsidene, med bilder og informasjon.

Utvalgte potetsorter fra Botanisk hage
Bildene viser et utvalg av potetsortene som finnes i Botanisk hage.
Foto/ill.:
Bjørn Moe Design: Heidi Lie Andersen

Poteten kom til Norge ca 1750, og folk var skeptiske til nyheten. Prester prøvde å få folk til å spise potet fordi mange hadde skjørbuk pga og c-vitaminmangel. Poteten var en god løsning da den inneholder mye c-vitamin og er lett å dyrke. På begynnelsen av 1800-tallet ble poteten populær pga eksport/importforbud av mat under Napoelonskrigene og folk sultet. I 1816 ble det lov å brenne sprit av potet i Norge, og etter det har poteten vært en del av det norske kostholdet.

I Botanisk hage har vi samlet på gamle sorter av norske poteter siden 1980 tallet. En av målsetningene til Botanisk hage, ved siden av forskning og fomidling, er bevaring av arter som ikke lengre klarer seg. Endel av potetsortene er ikke lengre populære, etter at nye mer effektive sorter har kommet på markedet.

Arboretet og Botanisk hage arbeider med å gjøre samlingene sine tilgjengelig på nett. Til dette bruker vi web-løsningen Garden Explorer/Hageutforskeren, hvor vi kan legge ut informasjon tilgjengelig fra databasen vår. Fra før har vi lagt ut Rhododendron artssamlingen og Japanhagen. Nå kan du også søke opp potetsorten du er interessert i, eller du kan bla deg igjennom å se på det imponerende utvalget: http://www.irisbg.com/gardenexpl_bg/default.aspx

Har du en gammel potetsort, eller vet du om noen som holder gamle sorter av poteter som du ikke kan finne på listen vår? Da kan du kontakte oss, send gjerne et bilde.

Botanisk hage inneholder vitenskapelige samlinger av levende planter til bruk i undervisning, forskning, formidling og rekreasjon. Samlingene omfatter plantearter fra ulike deler av verden. Vi formidler kunnskap om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. Truede eller sårbare arter i norsk natur tas vare på i Botanisk hage.