Hjem

Arena for forskningskommunikasjon

Passion for Science  - nanoteknologi

Arena for forskningskommunikasjon lager utstillinger, foredrag og arrangementer som kommuniserer Universitetet i Bergens forskning ut til publikum.

Hva forsker Universitetet i Bergen på akkurat nå?

Arena for forskningskommunikasjon er en møteplass mellom akademia og samfunn, der forskningen fra UiB kommuniseres.

Gjennom flere formidlingsformat og metoder legger Arena for forskningskommunikasjon til rette for dialog rundt UiBs ulike forskningsprosjekt, og gir innsyn i hvilken form for kunnskap et universitet produserer for samfunnet. Vi formidler og kommuniserer fra forskningsgrupper, prosjekter og klynger, fra institutt og senter og fra enkeltforskere.

Arena kuraterer og produserer temporære utstillinger som formidler og kommuniserer forskning fra UiB. Tre ganger i året åpner Arenaen en ny utstilling med den aller nyeste forskningen fra UiBs fagfelt. Månedlig arrangerer vi arrangement og foredrag.

Foredrag
Utstillingen Dyphavet ved Universitetsmuseet, Naturhistorie

Faglig-pedagogisk dag på Universitetsmuseet

Se Universitetsmuseets tilbud for Faglig-pedagogisk dag 2020