Hjem

Arena for forskningskommunikasjon

Hovedinnhold

Passion for Science  - nanoteknologi

I tett samarbeid med forskerne ved UiB skal Arena for forskningskommunikasjon utfordre tanker og følelser omkring natur- og kulturvitenskap og omkring forskning gjennom utstillinger, foredrag og arrangementer.

Hva forsker Universitetet i Bergen på akkurat nå?

Arena for forskningskommunikasjon er en møteplass mellom akademia og samfunn, der forskningen fra Universitetet i Bergen kommuniseres på Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum.

Gjennom flere formidlingsformat og metoder legger Arena for forskningskommunikasjon til rette for dialog rundt UiBs ulike forskningsprosjekt, og gir innsyn i hvilken form for kunnskap et universitet produserer for samfunnet. Vi formidler og kommuniserer fra forskningsgrupper, prosjekter og klynger, fra institutt og senter og fra enkeltforskere.

Arena kuraterer og produserer temporære utstillinger som formidler og kommuniserer forskning fra UiB. Tre ganger i året åpner Arenaen en ny utstilling med den aller nyeste forskningen fra UiBs fagfelt. Månedlig arrangerer vi arrangement og foredrag.

Arena for forskningskommunikasjon er ansvarlig for drift og videreutvikling av alle utstillinger i Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum.

Arena for forskningskommunikasjon er UiBs satsing for å gjøre forskning tilgjengelig og relvevant for folks liv.

 

Arbeidet i prosjektet videreføres i ny avdeling for forskningskommunikasjon og - formidling ved Universitetmuseet fra 1. august 2021.

Utstilling
Skisse av utstilling som viser montre med livetstre, løver og mennsker i utstilling

UNDERVERK AV MANGFALD

Biodiversitet er viktig for alt liv på jorden fordi det gjør livet som vi kjenner det mulig. Utstillingen åpner 2021.

Utstilling
Blått banner som viser illustrasjon av omrisset av et ansikt. Universitetet i Bergens og ERC-prosjektets logo

Maskinsyn

Etiske vurderinger i møte med ny teknologi. Utstillingen står 19. mars - 12. september 2021.

Utstilling
tba

Dig It Up and Put It in a Bag

Et møte mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst. Utstillingen står 28. august - 31. oktober 2021.

Utstilling
Gulbukpungglider i fultt vingespenn

Under huden

Fra kadaver til levende skulptur. Utstillingen står 5. september 2020 - 31. oktober 2021.

Utstilling
Mann med megafon som roper. Ordene: Ordet er fritt? Utstillingen om ytringsfrihet åpner for publikum 21. oktober 2020. Universitetsmuseet i Bergen - Natur

Ordet er fritt? 

Hvor går egentlig ytringsfrihetens grenser og hvem bør få tilgang til scener som påvirker det offentlige ordskiftet? Velkommen til utstilling om studentengasjement og ytringsfrihet. Utstilling i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen. Utstilling stod 20. oktober-31.desember 2020.