Hjem
Arena for forskningskommunikasjon

Hovedinnhold

Arena for forskningskommunikasjon er samarbeidspartner i flere forskningsprosjekt. Arena-teamet utvikler i dialog med prosjektgruppene forskningskommunikasjon og formidling for de enkelte prosjektene. Dette kan være utstillinger, arrangementer og foredrag i Arenas lokaler i Museumsplass 3.

Arenaen kan bidra inn i nye og eksisterende forskningsprosjekt. Vi anbefaler å kontakte Arena for mulige samarbeid på et tidlig stadium i prosjektfasen: Vi kan bidra inn i prosjektbeskrivelser og søknader, og utvikle spennende forskningsformidling- og kommunikasjon sammen med forskere.

For samarbeid, kontakt Arena-leder Eli Hausken.