Hjem
Arena for forskningskommunikasjon
Utstilling

Dig It Up and Put It in a Bag

Et møte mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst. Utstillingen står 28. august - 31. oktober 2021.

tba
Foto/ill.:
Samuelsen, Geir Harald (Norway). Night Picture (Fontainebleau). C-Print. 180x125 cm. 2021. Foto: Geir Harald Samuelsen

Hovedinnhold

I samarbeid med Arena for forskningskommunikasjon produserer Fakultet for kunst, musikk og design utstillingen "Dig It Up and Put It in a Bag". Forskningen som presenteres i utstillingen er en del av det kryssdisiplinære prosjektet Matter, Gesture, and Soul.

Utstillingen "Dig It Up and Put It in a Bag" gir innsyn i hvordan kunst og arkeologi tilbyr ulike ståsteder og tilnærmingsmåter i møte med fortidas materiale.Faglig ansvarlig for utstillingen og prosjektleder er Geir Harald Samuelsen. Utstillingen er kuratert av Marit Paasche, Ph.D., Kunsthistorie, uavhengig forsker og forfatter.  

Det kryssdisiplinære prosjektet Matter, Gesture, and Soul har som mål å undersøke hvordan samtidskunst kan skape berøringspunkter med arkeologi. Prosjektet har etablert et samarbeidsmiljø der kunstneriske, poetiske og vitenskapelige uttrykk møter og responderer på prehistorisk «kunst».  

Ett av møtepunktene i prosjektet er utstillingen "Dig It Up and Put It in a Bag" på Universitetsmuseet i Bergen høsten 2021, som også følges av en publikasjon. Utstillingen gir innsyn i hvordan kunst og arkeologi tilbyr ulike ståsteder og tilnærmingsmåter i møte med fortidas materiale; prehistoriske symboler og steingraveringer i Fontainebleau (Frankrike), hulemalerier fra Sør-Afrika, det neolittiske gravstedet Newgrange i Irland og abaloneskjellets praktiske og mytiske betydning for våre forfedre. Den handler om hvordan former går igjen, hvordan vi husker og hvordan fortiden hele tiden endrer karakter, fordi punktet den betraktes fra er i kontinuerlig forandring.   

I møte med menneskehetens største utfordring, å endre måten vi innvirker på jordas økosystemer, er det avgjørende å finne frem til nye måter å forholde oss til virkeligheten. Vi graver i fortida for å finne en ny fremtid, vi graver for å lære oss å omsette sansning til ny forståelse. All forskning dytter på tanken. Det er målet. Men vi vet også at når tanken finner en stemme og trer ut i verden som kunnskap, er det ofte et resultat av en kollektiv anstrengelse på tvers av fagfelt.  

Hva kan kunst gjøre for annen forskning? Det er et spørsmål man ofte støter på i tverrfaglige prosjekter. Hva om vi snur på det og spør hva andre fagfelt kan gjøre for kunst? Kunst er i sitt vesen mer kollektivt enn mange andre fagområder; det er et kunnskapsfelt som samler og presenterer uten strenge premisser, metoder og krav til vitenskapelighet. Kanskje kan det sammenlignes med et elastisk nett, en veske eller en beholder der våre funn og bearbeidelser kan samles, deles, og bæres videre.