Hjem

ARQUS-alliansen

Arqus

UiB er en del av den europeiske universitetsalliansen Arqus, sammen med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i en ny og prestisjefull satsing fra EU, og har finansiering fra Erasmus+ og Horisont 2020. Hensikten er å utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa, felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet.

Alliansen skal bidra til systematisk og strukturell endring innen utdanning, forskning, innovasjon, internasjonalisering og samhandling med samfunnet. Regional forankring med stor kontaktflate mot folk, næringsliv og samfunnsliv i regionen står sentralt i alliansen. På overordnet nivå er målene å styrke utdanningen av kritiske og engasjerte globale medborgere, å styrke forskning, og bidra til løsninger på de store globale og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i tiden fremover. For å oppnå disse overordnede målene har alliansen seks ulike innsatsområder:

  1. Økt tilgang, inkludering og mangfold
  2. Studentaktiv læring og kvalitet i utdanning
  3. Flerspråklig og flerkulturelt universitet
  4. Entreprenørielt universitet og regional samhandling
  5. Forskningstøtte og karriereutvikling for yngre forskere
  6. Engasjerte europeiske medborgere (ledes av Universitetet i Bergen)

 

Arqus er en av totalt 41 Europeiske universiteter-allianser som er valgt ut og finansiert av EU som en del av Erasmus+-programmet. Arqus har som mål å bidra til løsninger på de store globale og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i tiden fremover, og hvor man arbeider sammen mot et mer integrert Europa.

Nyhet
Arqus Cafe

Arqus Café - online språkkafé for alle studenter

Har du lyst til å forbedre dine språkkunnskaper innen italiensk, spansk eller portugisisk? Da er Arqus Café kanskje noe for deg!

ARQUS NYHETER
Macron snakker til studenter ved VU

Arqus-partner utnevner Macron til æresdoktor

Universitetet i Vilnius, en av partnerinstitusjonene i Arqus-alliansen, har tildelt Emmanuel Macron et æresdoktorat for hans idé om å opprette European Universities Initiative