Hjem

ARQUS-alliansen

Hovedinnhold

Arqus

UiB er en del av den europeiske universitetsalliansen Arqus, sammen med universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Alliansen ble etablert i 2019 som ledd i en ny og prestisjefull satsing fra EU, og har finansiering fra Erasmus+ og Horisont 2020. Hensikten er å utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa, felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet.

Alliansen skal bidra til systematisk og strukturell endring innen utdanning, forskning, innovasjon, internasjonalisering og samhandling med samfunnet. Regional forankring med stor kontaktflate mot folk, næringsliv og samfunnsliv i regionen står sentralt i alliansen. På overordnet nivå er målene å styrke utdanningen av kritiske og engasjerte globale medborgere, å styrke forskning, og bidra til løsninger på de store globale og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i tiden fremover. For å oppnå disse overordnede målene har alliansen seks ulike innsatsområder:

  1. Økt tilgang, inkludering og mangfold

  2. Studentaktiv læring og kvalitet i utdanning

  3. Flerspråklig og flerkulturelt universitet

  4. Entreprenørielt universitet og regional samhandling

  5. Forskningstøtte og karriereutvikling for yngre forskere

  6. Engasjerte europeiske medborgere (ledes av Universitetet i Bergen)

Arqus er en av totalt 41 Europeiske universiteter-allianser som er valgt ut og finansiert av EU som en del av Erasmus+-programmet. Arqus har som mål å bidra til løsninger på de store globale og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i tiden fremover, og hvor man arbeider sammen mot et mer integrert Europa.

Arqus Alliance
Arqus Alliance

Arqus Online Mentoring Programme

Det er nå åpnet for søknader innen programmet ved Arqus. Programmet begynner i juni og frist for å søke er 18. april

Arqus Alliance
mai 06

Co-creating Citizen Science!

Are you leading or taking part in a citizen science initiative? Then participate in the activity “Co-creating Citizen Science”!

Nyhet
Arqus Cafe

Arqus Café - online språkkafé for alle studenter

Har du lyst til å forbedre dine språkkunnskaper innen italiensk, spansk eller portugisisk? Da er Arqus Café kanskje noe for deg!

ARQUS NYHETER
Macron snakker til studenter ved VU

Arqus-partner utnevner Macron til æresdoktor

Universitetet i Vilnius, en av partnerinstitusjonene i Arqus-alliansen, har tildelt Emmanuel Macron et æresdoktorat for hans idé om å opprette European Universities Initiative