Hjem

ARQUS-alliansen

Arqus illustration

Sammen har universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon, Vilnius og Bergen dannet Arqus-alliansen: Et europeisk samarbeid med målsetting om å etablere et nettverk for tett og omfattende samarbeid innen undervisning, forskning og samfunnskontakt.

I Arqus-alliansen samarbeider de sju breddeuniversitetene om undervisning og forskning, og regional forankring med stor kontaktflate mot folk, næringsliv og samfunnsliv i regionen er en sentral idé i nettverket.

Arqus er en av 17 nettverk for europeiske universiteter som er valgt ut og finansiert av EU som en del av Erasmus-programmet. Alliansens navn stammer fra den latinske termen arcus eller arquus, i betydningen ark eller bue, og representerer et solid fundament for å bygge broer og en felles fremtid. Arqus er et viktig samarbeid med mål om å bidra til løsninger på de store globale og samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i tiden fremover, og hvor man arbeider sammen mot et mer integrert Europa.

Call for Applications
Arqus Call

Mobilitetsmidler til forskere i Arqus-alliansen

Arqus lyser ut midler rettet mot masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte og forskningsgrupper. Opphold kan variere fra tre dager til tre måneder og kan gjennomføres frem til september 2022. Frist for å søke til på utlysningene er 31. oktober.

Call for Papers
University of Graz

Research Across Boundaries: Challenges of Interdisciplinary Work in the Context of Law

REWI-Graz Day of IN(ter)DI(sciplinary) Research 2021

ARQUS NEWS
Arqus Alliance

Arqus universities have received more than €4.5M for COVID-19 related research projects

The universities of Bergen, Granada, Lyon and Vilnius have received more than €4.5M for research on COVID-19, whereas Graz and Padua have launched fundraising campaigns to support COVID-19 research projects.