Hjem
ARQUS-alliansen
Om ARQUS-alliance

Medlemmene

Arqus-alliansen bringer sammen universitetene i Bergen, Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius i felles prosjekter og en samlet profil som internasjonaliserte institusjoner. De syv partneruniversitetene driver omfattende forskningsvirksomhet og har bredt regionalt engasjement i mellomstore europeiske byer.

Arqus Alliance
Foto/ill.:
University of Bergen

Hovedinnhold

Her følger beskrivelser av hvert partneruniversitet, skrevet av dem selv.

Universitetet i Granada

Et offentlig omfattende forskningsuniversitet grunnlagt i 1531, med ca. 56 000 studenter, 3600 akademikere, 1900 administrative og støtteansatte. Det tilbyr 62 lavere grader, 106 mastergrader og 28 doktorgradsprogrammer organisert i tre overordnede doktorgradsskoler, som dekker alle kunnskapsfelt.

Universitetet i Granada (UGR) har 15 forskningsinstitutter og over 400 forskerteam som jobber innen alle fagfelt. Det er for tiden (2018) rangert på tredje plass i Spania i henhold til Shanghai-rangeringen, bare bak universitetene i Barcelona og Pompeu Fabra (Barcelona), og er det ledende regionale universitetet i Sør-Spania, med 34 disipliner som er blant de 500 beste. Det er spesielt sterkt innen biblioteks- og informasjonsvitenskap (rangert 28.), matvitenskap og ernæring (38.), informatikk og ingeniørvitenskap (topp 100), matematikk (topp 100), oseanografi (topp 100), geovitenskap (topp 150), Tannpleie og muntlig vitenskap (topp 150), Psykologi (topp 150), Statistikk (topp 150) og Transportvitenskap og teknologi (topp 150).

UGR har fem urbane campuser i byen Granada, inkludert den toppmoderne Health Sciences Technology Park som unikt kombinerer undervisning, forskning, kunnskapsoverføring og helsetjenester; campus i de to spanske enklaverne på nordkysten av Afrika, Ceuta og Melilla, og en virtuell campus. Denne situasjonen forsterker UGR-rollen som en bro mellom Europa og Nord-Afrika, og også med Latin-Amerika, som vi har sterke historiske og kulturelle bånd til.

For Universitetet i Granada er internasjonalisering en politisk prioritering. UGR har en ledende posisjon i Europa innen innkommende og utgående mobilitet for studenter og ansatte i Erasmus-programmet. UGR har også et stort verdensomspennende mobilitetsprogram for studenter og ansatte finansiert av UGRs eget internasjonaliseringsfond. I noen år nå har UGR oppfylt EU-målet om at over 20% av studentene våre har betydelig internasjonal erfaring på vitnemålet.

Universitetet i Graz

Med 32.500 studenter og 4.300 ansatte innen forskning, undervisning og administrasjon er universitetet i Graz (UG), grunnlagt i 1585, et av de største, mest tradisjonelle og innovative universitetene i Østerrike. Dens utvalg av studier i seks fakulteter er definert av stor variasjon og omfang. UG har en sterk internasjonal profil, den er koblet til rundt 500 internasjonale partnerinstitusjoner over hele verden og administrerer rundt 1.200 utgående og 800 inngående studentmobiliteter per studieår.

I tillegg til å styrke mobiliteten, utvide tilgangen og styrke entreprenørskap, er et sentralt mål for UG å gi forskere på et tidlig stadium et bredt spekter av muligheter for internasjonalt samarbeid og utveksling. Studenter som får internasjonal erfaring i løpet av karrieren - for eksempel gjennom studier i utlandet eller arbeid i et internasjonalt (forsknings-) team - lærer å ta i bruk nye perspektiver og håndtere forskjellige tilnærminger innen sitt fagfelt. Dette gjør at de kan finne bedre, mer bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for samfunnsutfordringer.

Forskningsbasert undervisning og overføring av kunnskap og resultater generert gjennom forskning til samfunnet anses å være avgjørende. Doktorgrads- og postdoktorforskere opererer i forskningsgrupper i nettverk og er grundig forberedt på vellykket arbeid som forskere og forskere i en global sammenheng. Tidlige forskere støttes gjennom spesialiserte opplærings- og mobilitetsprogrammer, samt samarbeid med andre vitenskapelige institusjoner og kommersielle virksomheter.

Universitetet i Leipzig

Leipzig University (UL) ble grunnlagt i 1409 og har bygget opp på en “tradisjon for å krysse grenser” siden den gang. Med 14 fakulteter og et bredt utvalg av emner, er UL hjem for mer enn 30.000 studenter. Universitetet og dets studenter og ansatte er engasjert i akademisk samarbeid over hele verden, og sender ut og tar i mot over 1500 utvekslingsstudenter hvert år.

UL har sterkt fokus på flerspråklighet og flerkulturalisme og har samlet interessenter internt for å gjennomgå og forme rammer som regulerer språknivå og krav i undervisningen.

Universitetet i Lyon

Université de Lyon (UdL) er den andre klyngen for utdanning og forskning i Frankrike. På grunn av sin akademiske posisjon i verdensklasse har det blitt tildelt IDEX-merket for fremragende kvalitet i 2017. Fra januar 2020 vil UdL være ett universitet som fusjonerer de tre universitetene - Lyon 1, Lyon 3 og Jean Monnet. De har allerede sluttet seg til Arqus som én enkelt partner. Ved å gjøre dette tilbyr de en sammenhengende styring, basert på tilleggsverdiene til hver partner. UdL utgjør 90 000 studenter, 4 300 fakultetsmedlemmer og 3 200 administrativt og teknisk personale.

UdL er godt fornøyd med virkningene av Erasmus+ hva gjelder mobilitet av studenter, ansatte, fakultetet og EU-prosjekter (H2020, Erasmus+). UdL satser på fortsatt å fokusere tungt på Europa i tillegg til sin innsats i Kanada og Kina hvor de har etablert kontorer i løpet av 2018, og i Brasil og Japan hvor UdLs tilstedeværelse ble forsterket i 2019.

Universitetet i Padova

UNIPD er det fremste italienske universitetet innen flere forskningsfelt. Dette fremgår av to påfølgende forskningskvalitetsvurderinger utført av det italienske utdanningsdepartementet (MIUR): Fysikk, medisin, industri- og informasjonsteknikk, jordbruk og veterinær, psykologi, økonomi og statistikk. UNIPD er rangert blant de beste 250 universitetene i 2019 de verdensomspennende rangeringene i QS og THE. Vi ønsker å samarbeide med våre partnere for å forbedre våre handlinger og prosjekter mot mer effektive måter å fremme forskningsaktivitetene og spesielt unge forskere. Å støtte doktorgradsstudenter og postdoktorer er den beste måten å beholde og forbedre vår forskningsytelse og generelle konkurranseevne.

Innovativ undervisning er en av de mest banebrytende aktivitetene som forfølges i det siste. Vi fortsetter å øke antall programmer som tilbys på andre språk, og vi har mer enn 900 klasser undervist på engelsk dette studieåret. Nye tilnærminger, som undervisning-4-læring og virtuelle klasser, vekker stor oppmerksomhet og krefter, og setter oss i forkant av innovasjon i Europa, selv gjennom initiativene til Coimbra-gruppen. Intensive kurs tiltrekker lærere til å forbedre sine undervisningsmetoder og språk. Å dele denne tilnærmingen for å gi Arqus-studentene nye måter å lære og oppleve internasjonale miljøer på er et hovedmål for vår deltakelse, samt å utvikle nye mobilitetsordninger for å øke antall studenter og ansatte som kan dra nytte av en internasjonal kontekst.

Universitetet i Vilnius


VU er den eldste og største høyere utdanningsinstitusjonen i Litauen, grunnlagt i 1579, og som et sosialt innflytelsesrikt universitet, søker vi å sikre at kvaliteten på studiene på alle nivåer vil være i samsvar med europeisk standard parallelt med å respondere på statens og samfunnets behov.

En av VUs strategiske prioriteringer er å bli et av de ledende universitetene i Europa gjennom utvikling av forskning og studier på internasjonalt nivå.