Hjem
ARQUS-alliansen
Om ARQUS-alliansen

Styring, koordinering og rådgivende strukturer

Arqus alliansen har en sterk innovasjons- og deltakerorientert styrings- og koordineringsstruktur. Arqus tar sikte på å etablere organer tilpasset alle nivåer av universitetes beslutningstaking og aktivitet.

Discussing at Arqus
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Strukturen er utformet for å sikre koordinering på flere nivåer og bred deltakelse i alle institusjoner, av studenter, doktorgradskandidater, lærere og forskere, administrativt personale og universitetsledelse.

Rektorrådet

Rektorådet er sammensatt av rektor eller president for hvert partneruniversitet. Det er ansvarlig for å etablere generell politikk, langsiktige strategier, samt hovedmål for alliansen.

Styringskomiteen

Styringskomiteen består av to representanter for hvert partneruniversitet, to studentrepresentanter valgt av Studentråde, prosjektledere utnevnt av hvert partneruniversitet og den overordnede prosjektlederen ved Universitetet i Granada.

Styringskomiteen er ansvarlig for generell koordinering, implementering og kvalitetssikring av arbeidsplanen, og for utøvende beslutningstaking mellom møtene i Rektorrådet.

Lokale prosjektkoordinatorer og overordnet prosjektkoordinator utgjør Arqus Management team, som er ansvarlig for den daglige ledelsen og den administrative og økonomiske driften av arbeidspakkene som sådan, og fungerer som en undergruppe av styringskomiteen.

Innsatsområde-styrer

Det er ett innsatsområde-styre for hver av de seks innsatsområdene (AL) som er planlagt i arbeidsplanen 2019-2022. Innsatsområde-styrene består av spesialister som jobber innen de respektive fagfeltene ved alle partneruniversitetene. De er ansvarlige for å sikre implementering av arbeidsplanen innen det enkelte området og kan sette opp ytterligere arbeidsgrupper eller komiteer ved behov.

Lederen i det enkelte innsatsområde-styre er representanten fra partneruniversitetet med overordnet ansvar for det enkelte innsatsområde (UiB har overordnet ansvar for innsatsområde 7). Lederen (støttet av den lokale prosjektlederen) er ansvarlig for å sikre koordinering med styringskomiteen og andre innsatsområde-styrer.

De seks ulike innsatsområdene i alliansen er:

  1. Økt tilgang, inkludering og mangfold
  2. Studentaktiv læring og kvalitet i utdanning
  3. Flerspråklig og flerkulturelt universitet
  4. Entreprenørielt universitet og regional samhandling
  5. Forskningstøtte og karriereutvikling for yngre forskere
  6. Engasjerte europeiske medborgere (ledes av Universitetet i Bergen)

 

Lokale koordineringskomiteer

Det er nedsatt en lokal koordineringskomité ved hvert partneruniversitet, som har som mål å sikre deltakelse på lokalt nivå. Den lokale komiteen kan bestå av vitenskapelig ansatte, studenter, doktorgradskandidater og spesialister fra hvert innsatsområde (AL).

Medlemmer i Styringskomiteen og innsatsområde-styrene er ex officio-medlemmer i de lokale koordineringskomiteene, som vanligvis ledes av et styringskomitémedlem. De er ansvarlige for intern organisering og koordinering av lokale Arqus-aktiviteter, for å sikre og samle inn tilbakemeldinger fra lokale studenter og ansatte, sammen med lokal formidling av alliansens aktiviteter, arrangementer og policyer, i samråd med den lokale kommunikasjonsansvarlige.

Studentrådet

Studentrådet er sammensatt av to studentrepresentanter fra hvert partneruniversitet. Studentrådet er ansvarlig for å koordinere studentengasjement, og sikre studentinnspill og tilbakemeldinger til alliansens aktiviteter og policyer. To av studentrådets medlemmer velges til å sitte i styringskomiteen.

International Advisory Board

International Advisory Board (IAB) er sammensatt av fem uavhengige og internasjonalt anerkjente eksperter innen høyere utdanning. IABs medlemmer er ikke direkte tilknyttet noen av Alliansens universiteter, hvilket sikrer objektivitet og upartiskhet.

IAB er ansvarlig for ettersyn, kvalitetssikring og ekstern rådgivning, inkludert politiske råd om Alliansens langsiktige strategi og mål. IAB gir tilbakemelding fra et eksternt ekspertperspektiv på metodisk hensiktsmessighet, relevans, integritet, intern sammenheng og overholdelse av etablerte krav, arbeidsplan og tidslinjer.