Hjem
ARQUS-alliansen
Arqus

Arqus for administrativt ansatte

Arqus Alliance
Foto/ill.:
Tim van der Kuip - Unsplash

Hovedinnhold

Arqus-alliansen vil vie spesiell oppmerksomhet til ansattes mobilitet av alle slag, for undervisning og læring og for opplæring.

Alliansen vil legge til rette for:

  • Utviklingsmuligheter for ansatte gjennom Arqus Academy
  • Årlige personalutviklingskurs for vitenskapelig og administrativt ansatte med ekspertveiledere fra forskjellige partneruniversiteter
  • Fysisk mobilitet for sommer- og vinterkurs
  • Opplæringsarrangementer for ansatte som jobber med karriereveiledning, studenttjenester osv.
  • Utveksling av best practices innen ulike områder innen universitetsledelse og administrasjon

Arqus vil kunne hjelpe UiB med å møte kravene til et stadig mer internasjonalisert arbeidsmiljø for høyere utdanning. Ikke bare er fremmedspråklig kompetanse nødvendig, men også tverrkulturell kompetanse for å håndtere internasjonale studenter og medarbeidere.

Den felles strategien for utviklingsmuligheter for ansatte vil sikte på å gjøre det mulig for enhver medarbeider å kommunisere effektivt og hensiktsmessig i et internasjonalt miljø for høyere utdanning.