Hjem
ARQUS-alliansen
Arqus Alliance

Arqus for forskere og vitenskapelig ansatte

Arqus Alliance
Foto/ill.:
University of Bergen

Hovedinnhold

Arqus vil gjøre det mulig for forskere og akademikere i alliansen å:

  • Dele bestepraksis og erfaringer
  • Være mobil og etablere samarbeid med forskerkollegaer hos partnerinstitusjonene
  • Delta i og organisere offentlige forskningsarrangementer
  • Søke om stipend for forskningsopphold ved en partnerinstitusjon
  • Etablere ordninger for læring og støtte mellom forskerkollegaer
  • Eksperimentere med og forbedre sine studentsentrerte undervisningsmetoder og vurderingsmetoder gjennom internasjonalt samarbeid og studentengasjement
  • Dele studieinformasjon og utvikle felles studieprogrammer
  • Etablere og forbedre vitenskapelige samarbeid og styrke feltet forskningsbasert undervisning

Arqus betyr samarbeidsmuligheter og støtter akademikere som søker om ekstern finansiering, spesielt gjennom EU-programmene for forskning, innovasjon og utdanning.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Katrine Moland Hansen
Lokal Arqus-koordinator

E-post: arqus@uib.no