Hjem
ARQUS-alliansen
Utlysninger 2020

Søk om twinning

Søk om kortvarig Twinning-opphold ved et av partneruniversitetene i Arqus-alliansen

Arqus-alliansen lyser ut midler til Twinning-opphold for én underviser og opp til seks studenter som ønsker å besøke et Arqus partneruniversitet.  

Twinning er en form for mobilitet der en gruppe bestående av én underviser og 3-6 studenter, reiser til et partneruniversitet for å delta i et felles undervisningsopplegg med studenter og undervisere der. Twinningen kan bestå av forberedelse og etterarbeid i tillegg til mobiliteten, og den kan ha digitale og/eller fysiske elementer. 

Søknadsfrist: 31. desember 2020

Lever søknad til: arqus@uib.no  

Her finner du utlysningen + søknadsskjema: Arqus opens the Twinning call 2020

 

Arqus-alliansen består av Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon, Vilnius og Bergen og har som målsetting om å etablere en allianse for tett og omfattende samarbeid innen utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt.