Hjem

Samarbeidsprosjektet ASMOG

Hovedinnhold

Logo ASMOG

ASMOG: Hvordan automatisering påvirker den maritime industrien

Et viktig, men ofte oversett, inntak for å studere økonomiske systemer og arbeidsrealsjoner i endring finner vi i skjæringspunktet mellom automatiseringsskiftet og maritim sektor. Vårt prosjekt utvikler en innovativ metodologisk og teoretisk tilnærming for å forstå forholdet mellom menneskelig og automatisert arbeidskraft i maritim industri ved å studere automatisering som et komplekts maskin-samfunn-natur-system.

Gjennom etnografiske studier om bord på skip, på land og under simuleringstreninger, vil prosjektet undersøke sosiokulturelle dynamikker og endringer i arbeidsrelasjoner, risikovurdering og nye måter å forholde seg til havet på.

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk våre engelske sider