Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

Fakultetsstyret ga klarsignal til oppstart av Administrativt utviklingsprosjekt!

Fakultetsstyret ved MN-fakultetet
Fakultetsstyret ved MN-fakultetet. Bildet er tatt i møtet mai 2014.
Foto/ill.:
Tor H. Monsen

Hovedinnhold

Fakultetsstyret behandlet i møte 2.oktober 2014 mandat for Prosjektgruppen som skal koordinere og gjennomføre det administrative utviklingsprosjektet, og ga derigjennom klarsignal til å starte arbeidet i prosjektgruppen og arbeidsgruppene som er oppnevnt.

Mandat-saken var en oppfølging av forslaget til organisering av strategiprosessen og arbeid med administrativ kvalitetsutvikling, som styret hadde oppe til behandling 11. september 2014.

 

Første viktige milepæl i prosjektet er at alle administrativt ansatte (inkludert instituttlederne) inviteres til å delta i forundersøkelse om styrker, svakheter og prosjektengasjement. Undersøkelsen distribueres fredag 3. oktober, og har svarfrist mandag 13. oktober 2014.

 

Prosjektgruppen avholder sitt første møte onsdag 15. oktober 2014, mens arbeidsgruppene har sine oppstartsmøter 23. og 24. oktober 2014.