Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

"Vi må være konkrete"

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Når så mange legger så mye arbeid i dette, håper og tror jeg at det vil komme noe godt ut av prosjektet.

Helt konkret ønsker jeg meg korte «kokebokoppskrifter» for mange av de rutinemessige oppgavene vi har. Vi har mange manualer og wikier, og disse er nyttige, men ofte veldig omfattende. Noen ganger er det greit å bare være sikker på at man har husket alle momentene, og da er stikkordsformen lettere å forholde seg til.

I tillegg ser jeg behov for en felles resepsjon eller informasjonsdisk for Realfagbygget, det er særlig aktuelt etter at garasjen ble låst. Hvor blant annet post og pakker kan sendes og leveres, og med felles frankeringsmaskin for hele bygget.

 

Hvordan ønsker du bidra i prosjektet?

Å komme med innspill til de ulike gruppene og være positiv til prosessen.

Å svare på spørreundersøkelsen som akkurat ble sendt ut er det første skrittet.

  

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Mest mulig konkretisering av arbeidsoppgaver og prosesser er viktig for at dette skal vise igjen og bli direkte nyttig i vårt daglige arbeid.