Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi må forenkle rutiner!

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Jeg ønsker at vi skal redusere tidstyver og fremstå mer profesjonell. En hjertesak jeg har er å utnytte de elektroniske systemene best mulig og unngå unødig dobbeltarbeid og lokale, provisoriske løsninger. Her har egenregistreringsregimet i Paga har vært en suksess. Nå bør dette bygges videre ut til også å omfatte fraværsregistrering som tjenestereiser, avspasering, fleksitidskjema og registrering av tokt, feltarbeid etc. Vi er faktisk pliktig til å holde oversikt over hvor i verden vi har ansatte på reise.

Vi er mange personalkonsulenter på UiB som har den tidkrevende jobben med å registrerer fravær for de ansatte, i alt fra kalendere til skjemaer og egne databaser. Ved Geovitenskap har vi byttet vi ut Access database til Paga for føring av ALT fravær, men det er personalkonsulentene som gjør denne føringen. Denne jobben kunne lett vært gjort av den enkelte ansatte som reiser ut fra arbeidsplassen sin og som i dag gjør dette på mail eller papir til personalkonsulenter. Dette vil gi en stor effektiviseringsgevinst og en enklere driftshverdag ute i organisasjonen vår

Ellers er jeg enig med Nina Berg-Johannessen om felles resepsjon i hvert bygg med flere enheter for frankering og all post inn/fordeling og ut fra bygget.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Har bidratt med svar til undersøkelsen som nettopp er avsluttet og kanskje dette hjertesukket kan bidra til bedre hverdag og kostnadsbesparelser for mange.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Helhetlig saksbehandling. Forenkling av rutiner. At den enkelte er villig til å endre på arbeidsoppgaver til fordel for helhet og enklere saksgang.