Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

"En av oss"- tidligere gjester

Høsten 2014 og våren 2015 ble det lagt ut et intervju med en av de ansatte hver uke. Vi har samlet gjestene her.