Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Forundersøkelse

Innspillene fra forundersøkelsen

MN-administrasjonens styrker
Respons på spørsmål 7 - Hva er våre viktigste styrker?

Hovedinnhold

Oppsummering fra forundersøkelsen

 

Arbeidsgruppene har fått overlevert undersøkelsen i sin helhet (for sitt ansvarsfelt). Arbeidsgruppelederne er eiere undersøkelsen og har hele rapporten, totalt 44 sider med innspill. Resultatene/innspillene fra forundersøkelsen (vist som tabeller og i stikkord) finnes på lenkene til høyre, våre viktigste styrker er oppsummert i ordskyen over. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

 

Spørsmålene i undersøkelsen:

Spørsmål 1-6: Detaljer om avsender

Spørsmål 7: Hva er våre viktigste styrker i MN-administrasjonen?

Spørsmål 8-10: Innspill til arbeidsgruppene

Spørsmål 11: Hva er de mest utfordrende interne tidstyvene du støter på i din arbeidshverdag?

Spørsmål 12: Ser du tiltak (QuickWins) som vi bør gjennomføre raskt i MN-administrasjonen?

Spørsmål 13: Avsluttende tips til oss:

Hvordan skal vi klare å engasjere deg på en god måte?

Hva er viktig for at du skal synes at dette er et prosjekt som gir mening?

Spørsmål 14: Har du andre kommentarer?