Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

De administrativt og- vitenskapelig ansatte må ha en felles forståelse av målene

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Mine forventninger er i første rekke at organisasjonen enda bedre enn i dag skal støtte opp om fakultetets hovedoppgaver knyttet til forskning og utdanning. Vi møter i økende grad konkurranse både om forskningsmidler og studenter, og et av våre viktige konkurransefortrinn vil være en forsknings- og utdanningsnær administrasjon. Selv opplever jeg administrasjonene ved fakultet og instituttene i dag som svært kompetente og tjenestevillige. Likevel tror jeg vi har mye å hente på å gjøre organisasjonen mer effektiv, robust og dynamisk, spesielt i grenseflaten mellom institutt og fakultet.  Jeg ønsker en administrasjon som er trygg på oppgavene, føler selvtillit til egen kompetanse, og som trives og er stolt av arbeidsplassen vår.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg er veldig glad for det brede engasjementet som tilbakemeldingene i forundersøkelsen viste, og for at vi har fått med oss så mange dyktige og entusiastiske personer til å gjennomføre prosjektet. Det gjør at jeg har stor tro på at prosjektet vil lykkes. Som dekan ser jeg min direkte rolle som beskjeden, men jeg har likevel et stort ansvar for gjennomføringen av prosjektet og å sørge for at de tiltak vi blir enige om i prosessen blir implementert!

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Jeg tror en av de viktigste suksessfaktorene er at de som blir direkte berørt av prosjektet i administrasjonen føler eierskap og medbestemmelse.  Samtidig må vi være sikre på at både administrative og vitenskapelige ansatte har en felles forståelse av at målene med prosjektet både er riktige og ikke minst viktige.