Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

«Det er viktig å komme med tilbakemeldinger»

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Jeg håper at vi får en god gjennomgang av det vi gjør i dag, og at vi finner gode løsninger for det vi kan forbedre oss på. Min erfaring er at vi samarbeider godt, men at vi ofte løser oppgavene svært forskjellige på de forskjellige avdelingene på UiB. Foruten et godt samarbeid, er det viktig at vi har enhetlige, gode rutiner, og at vi er enige om hvilken rolle administrasjonen på fakultetet skal ha.

 

Jeg arbeider på studieseksjonen her ved fakultetet, og for meg er det et stort ønske å få på plass et felles mottak for e-post slik at vi ikke svarer de samme studentene både fra fakultet og institutt. Her gjøres det mye dobbeltarbeid. Det vil nok også ha en stor effekt med felles ekspedisjon i Realfagbygget, slik at Infosenteret kan fokusere på studentene våre.

 

Vi må også se på de større tingene, som forbedringspotensialet med ph.d.-administrasjon, stor turnover i stillingene på studie og at mange av dataverktøyene vi og studentene er avhengige av i hverdagen, ikke fungerer optimalt. Da tenker jeg f.eks. på StudentWeb, MiSide, SøknadsWeb og ePhorte.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Det er viktig å komme med tilbakemeldinger og holde seg oppdatert på det som skjer.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Jeg tror det viktigste er at alle blir involvert i prosessen og at alle tar initiativ til å bidra.