Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi må skape systemer som styrker kjerneoppgavene våre

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

MatNat fakultetet har et visst rykte på seg for å være et profesjonelt, konstruktivt og løsningsorientert fakultet som også har orden i sakene. Jeg forventer at det administrative utviklingsprosjektet skal videreutvikle og foredle dette, og bidra til at vi blir et enda bedre og mer slagkraftig miljø for flott forskning og framifrå utdanning. Vi vet jo en god del om hvor skoen trykker. En god del ting er relativt enkle å gjøre, og kan gjøres fort. Andre områder er mer kompliserte og utfordrende og krever nøye analyse og gjennomgang, og helt sikkert en god porsjon kreativitet for å finne de beste løsninger. Jeg regner med at vi vil få strukturer og systemer som gjør det lettere å være ledere og administratorer på fakultetet, men først og fremst forventer jeg at våre forskere, undervisere og studenter vil oppleve at de har en arbeidssituasjon som fremmer kreativitet og kvalitet.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg vil bidra der jeg kan, med innspill både i møter og på andre måter, - ikke minst ved å snakke om problemstillingene med mine kolleger og de som sitter i de ulike arbeidsgruppene. Som instituttleder har jeg kanskje og en spesiell mulighet til å se dette både fra en professors perspektiv og fra et ledelsesperspektiv.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Fokus og ledestjerne for prosjektet må være å skape strukturer og systemer som vil styrke kjerneoppgavene våre innen forskning og utdanning samtidig som vi ivaretar fakultet inkludert instituttene som gode og motiverende arbeidsplasser. Jeg mener også det er viktig at prosjektet identifiserer hvor det er hensiktsmessig å ha enhetlige strukturer og systemer og hvor det er smartest å beholde rom for lokale løsninger i en god balanse mellom stordrift og fagnærhet. Det er også mye klokt i rapporten som UiO har fått fra sitt Strategic Advisory Board: "Build a Ladder to the Stars".