Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Det er viktig med forsknings-administrativt samarbeid

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Prosjektet viser vilje og motivasjon til modernisering i en offentlig institusjon, noe som ikke er en selvfølge. Jeg har store forventinger til at dette vil føre til forbedring av rutiner og dermed til mer effektivt arbeid ved Mat-Nat og UIB.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Som forskningskoordinator jobber jeg i grenseflaten mellom forskning og administrasjon. Derfor kjenner jeg både forskernes behov og regelverkets begrensninger. Jeg ønsker å bidra spesielt til områder som berører mitt arbeidsfelt: eksternfinansierte prosjekter og forskningsadministrasjon.

Jeg ønsker å bidra via Forskningsadministrativt Nettverk, og via direkte kontakt med medarbeidere i prosjektgruppen.

Hvis prosjektgruppen oppretter gode rammer for samarbeid på tvers, for eksempel med felles nettsider for prosjektstøtte, deler jeg der gjerne rutiner vi har utarbeidet på GFI.


Hva er viktig for at vi skal lykkes?
Vi må ha en grundig kartlegging av behov for forbedring. Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i oktober var et godt tiltak her. Nå er det viktig å prioritere sakene som ble meldt inn. Til sist er det viktig å holde prosjektet i gang i en travel hverdag.