Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Det er essensielt at flest mulig føler seg inkludert

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Som relativt nyansatt vikar har jeg et godt inntrykk av MN-fakultetet, av både organisasjonen og de som jobber her. Jeg synes det er mye bra som er verdt å bevare, som for eksempel et godt og inkluderende arbeidsmiljø i administrasjonen. Samtidig er det flere konkrete systemer og arbeidsmåter som kan forbedres, blant annet registrering av pliktarbeid, timeplanlegging, samt metoder å serve forskningen på. På et høyere nivå har universitetet en utfordring med datasystemer som ikke snakker godt nok med hverandre, digital undervisning og eksamen, og så videre. Håpet er at dette prosjektet kan legge et godt fundament for de utfordringer utdannings- og forskningssektoren står overfor i årene som kommer.


Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg har svart på undersøkelsen som ble sendt ut tidligere i høst, og vi har sørget for å omtale prosjektet i det interne «IFT-posten». I tillegg håper jeg å kunne delta i diskusjoner og eventuelle allmøter på en konstruktiv måte. At jeg er ny vil kunne virke både positivt og negativt, men jeg har vært gjennom lignende prosesser ved andre fakulteter, noe som danner et visst erfaringsgrunnlag.


Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Det er essensielt at flest mulig føler seg inkludert. Dersom man har tanker og synspunkter som går direkte på ens egen arbeidshverdag og oppgaver, er det viktig at disse blir hørt. Det kan være vanskelig for den enkelte arbeidstaker å se problemstillinger på et makroplan, men derimot er det den enkelte arbeidstaker som ofte sitter med kompetanse på hvilke utfordringer som er i umiddelbar nærhet. Derfor er det avgjørende for prosjektets omdømme og ettermæle blant de ansatte at intensjonene bak prosjektet formidles på en klar og tydelig måte, slik at hvert hjul i maskineriet forstår hvilke utfordringer og løsninger man står overfor, og hva det er man forsøker å skape.