Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Det er viktig å ikke ødelegge det som fungerer

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Dette synes jeg er vanskelig å svare på fordi jeg ikke har noen spesielle forventninger til dette prosjektet. Jeg er førstekonsulent i økonomiseksjonen på Institutt for biologi som er et av de 2 største instituttene på UiB. Vi har en godt fungerende økonomiseksjon med 4 ansatte, og løser oppgavene våre på vårt eget nivå. Vi blir dermed mindre sårbare for uforutsette hendelser, og stepper in for hverandre om det er behov for det, selv om vi i utgangspunkt har delt arbeidsoppgavene mellom oss. Utfordringene er nok størst på små institutter.

 

Hvordan jeg ønsker å bidra?

Jeg stiller på møter hvis jeg blir invitert og engasjerer meg i diskusjoner og forteller gjerne hvordan vi har organisert oss på Institutt for biologi, hvis det kan være til inspirasjon og nytte for andre.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Jeg mener at våre økonomioppgaver løses best på vårt eget nivå med nærhet til forskerne og de andre seksjonene på instituttet. 

Institutt for biologi var tidligere 4 små institutter som ble slått sammen til ett stort institutt for 10 år siden. Min mening er at instituttet fungerer mye mer profesjonelt nå etter sammenslåingen.