Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi er mange nok til å flytte fjell

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

Jeg er optimistisk og starter med høye forventninger, som egentlig mer speiler mine ønsker: En gjennomgående pragmatisk og effektiv administrativ arbeidsdag! Det vil si å gjøre det enkelt der det kan gjøres enkelt, tolke alt i beste mening og kutte ut (pliktarbeids-)saker som ikke fører til noe. Mer effektive rutiner og mindre tidstyver.

Mye er bra ved MN-fakultetet også, så jeg forventer at vi holder på, og til og med løfter opp, det som fungerer bra. Jeg håper prosjektet ikke bare vil påpeke forbedringspotensialer, men også skryte av alt som er bra.

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

Jeg svarte på undersøkelsen som ble sendt ut, og vil svare på eventuelle andre spørsmål som kommer. Jeg vil også melde inn saker og holde meg oppdatert. I studieadministrasjonen planlegger vi at de som sitter i arbeidsgruppene oppdaterer alle studieveilederne under våre ukentlige møter. Jeg er selvfølgelig også selv ansvarlig for å oppsøke informasjon.

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

Første bud for suksess i ethvert prosjekt er at vi alle drar i samme retning og er enige om hovedmålene. Vi er mange nok til å flytte fjell bare vi drar i samme retning! Enighet skjer best gjennom inkludering, informasjon og lytting, slik at alle føler eierskap til prosjektet og føler at de blir hørt. Klarer vi dette, så blir det lettere å nå våre utdannings- og forskningsmål.

Alle prosjekt koster også tid, og de fleste koster penger, så for å lykkes må vi være villige til å bruke litt av tiden vår på dette, spesielt de som er med i arbeidsgruppene, og kanskje også noe av våre felles midler. Er første bud på plass, burde mer praktiske og materialistiske deler av prosjektet gå lettere.