Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Deltagelse og eierskap er nøkkelfaktorer!

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

MN-fakultetet har i utgangspunktet en god og dyktig administrasjon, det må vi ikke glemme underveis i prosessen! Men – det er alltid rom for forbedringer..  Jeg forventer at utviklingsprosjektet vil komme frem til hvordan vi skal utnytte de samlede ressursene vi disponerer på en enda mer effektiv måte enn det vi gjør i dag.  I tillegg håper jeg at utviklingsprosjektet kan avdekke og luke bort «unødvendige» og dupliserte arbeidsoppgaver – tidstyver, altså. Dette vil medføre en effektiv, mer profesjonell og dynamisk organisasjon. En mer optimal organisering tror jeg også vil medføre flere muligheter for den enkeltes kompetanseutvikling. 

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

For å oppnå best mulig resultat av prosessen vi går gjennom i utviklingsprosjektet, er det nødvendig at alle bidrar med sin kunnskap og erfaring. Jeg deler gjerne mine erfaringer og kunnskap fra arbeid med eksternt finansiert virksomhet ved MN og andre enheter ved UiB, samt fra tidligere arbeidserfaring. Innspill vil jeg først og fremst gi gjennom de administrative gruppene jeg deltar i ved MN, forskningsadministrativt nettverk og administrasjonssjef gruppen. Og – selvsagt direkte til de ulike arbeidsgruppene dersom jeg skulle komme på noe fantastisk bra som ingen andre har tenkt på!

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

For å få en god prosess, er det viktig at alle medarbeidere inkluderes og at kommunikasjonen mellom de ulike gruppene er god. Alle må få muligheten til å bli hørt og føle at dette er “mitt” prosjekt. Deltakelse og eierskap er altså nøkkelfaktorer for at vi skal lykkes. I tillegg er det nødvendig med evaluering av tiltakene vi kommer til å sette i gang; det er alltid noe som kan gjøres enda bedre!